Hack 4 RI - Rijeka

05.10.2019 u 09:15
Hack 4 RI - Rijeka

Hackathon Hack 4 RI održat će se 5. listopada 2019. godine u Rijeci.

Organiziraju ga CTK Rijeka i 46 elks, a njegova tema je poboljšanje života građana Rijeke i okolice.

Tema prvog hackathona je parking u Rijeci. DOgađaj započinje kavom i doručkom, a nakon prijedlog raznih ideja počinje programiranje u trajanju cca četiri sata, uz ručak u sredini. Po završetku slijedi predstavljanje projekata i izbor najboljeg rješenja.

Lokacija: Centar tehničke kulture - Rijeka