Zaposleni stručnjaci za razvoj digitalnog društva

Zaposleni stručnjaci za razvoj digitalnog društva

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavio je imena kandidata koje je zaposlio na poslovima razvoja digitalnog društva.

Na poziciju sektorskog koordinatora za razvoj digitalnog društva u Sektoru razvoja digitalne infrastrukture i usluga u javnom sektoru izabrani su Mario Petrović i Nikola Modrušan, a na poziciju savjetnice za razvoj digitalnog društva u istom sektoru dr. Ana Ćorić Samardžija. Na natječaje za koordinatore pristiglo je 15 odnosno sedam prijava, a na natječaj za savjetnike njih osam.

Ćorić Samardžija na poziciju savjetnice dolazi iz Srca na kojem je posljednje tri i pol godine radila na poziciji IT konzultantice. Dio karijere bila je na poziciji asistentice na varaždinskom FOI-ju i developerke u Igei. Modrušan je posljednje četiri i pol godine prove kao direktor IT odjela u Narodnim novinama, a četiri godine prije toga proveo je u varaždinskoj tvrtki NTH Mobile.