Konačno dostupan API s podacima iz sudskog registra

Konačno dostupan API s podacima iz sudskog registra

Ministarstvo pravosuđa objavilo je API Sudskog registra putem kojeg svi zainteresirani korisnici mogu preuzeti strukturirane podatke o tvrtkama i drugim tijelima u strojno čitljivom formatu.

Ministarstvo pravosuđa objavilo je API Sudskog registra putem kojeg svi zainteresirani korisnici mogu preuzeti strukturirane podatke o tvrtkama i drugim tijelima u strojno čitljivom formatu.

Rep.hr najavio je navedeni API još početkom svibnja, a o njegovom konačnom pojavljivanju izvijestio je danas GONG. Povod za razvoj API-ja rješenje je Povjerenice za informiranje koje je potvrdio Visoki upravni sud prije godinu dana.

Pristup API-ju moguć je preko adrese sudreg-podaci.pravosudje.hr/ i odobrava se odmah nakon unosa podataka za logiranje. Podaci se preuzimaju u XML ili JSON formatu isključivo pozivom RESTapi sučelja koja su opisana u API dokumentaciji. Zbog strukture podataka nije ih moguće preuzeti direktno u Excel ili slični format već je potrebno da korisnik razvije rješenje koje će to omogućiti. API dokumentacija pruža sve informacije potrebne za izradu upita i za obradu odgovora. Primjer koda za svaki API dostupan je na različitim programskim jezicima, a interaktivna konzola omogućuje izradu API poziva izravno s portala bez pisanja bilo kakvog koda.

Za pristup podacima potrebno je napraviti prijavu u portal. Nakon uspješno provedene prijave korisnik dobiva pretplatničke ključeve (Subscription key) koji omogućuju pristup RESTapi sučeljima. Korisnici ključeve mogu vidjeti na svom korisničkom profilu. Podatci se osvježavaju jednom dnevno svakog radnog dana u tjednu te nije potrebno preuzimati podatke više puta tijekom istog dana jer neće biti promjene. Svaki odgovor na API poziv u zaglavlju odgovora navodi vremensku oznaku (TimeStamp) dohvaćenih podataka. Zahtjev za podacima je moguće poslati i za prethodni vremenski nadnevak koristeći identifikator vremenske oznake, a usporedbom podataka možete doći do promjena koje su nastupile unutar 24 sata.

Svi korisnici mogu dohvatiti aktivne podatke o samom subjektu upisa. Preostali podaci biti će dostupni sukladno Odluci iz članka 4a. Zakona o sudskom registru uz podnošenje zahtjeva na Portalu otvorenih podataka Sudskog registra, no do donošenja Odluke ova funkcionalnost nije omogućena.