SDP Zagreb: Protivimo se većem zračenju baznih stanica telekom operatera

SDP Zagreb: Protivimo se većem zračenju baznih stanica telekom operatera

Klub zastupnika SDP-a u Gradskoj skupštini Grada Zagreba usprotivio se promjenama GUP-a koje bi omogućile veće razine zračenja nego do sada.

Oni su podnijeli dva amandmana na članak 44. GUP-a i upozorili da se Odluka o izmjeni GUP-a donosi na netransparentan i nezakonit način, bez poštivanja procedure i provođenja javne rasprave. Amandmanima predlažu zadržavanje dosadašnje razina zaštite stanovništva od zračenja radio frekvencijskih elektromagnetskih polja baznih stanica tele operatera.

Oni predlažu da se postojeće razine jakosti elektromagnetskih polja i gustoće toka snage na cijelom području Grada zadrže na dosadašnjim razinama, jer bi njihovo sužavanje samo na područja D2, D4 i D5 otvorilo mogućnost primjene bitno viših razina zračenja i u području povećane osjetljivosti, među kojima su i stambeni prostori. 

Predlažu i da se zadrže uvjeti da antenski stupovi moraju biti barem 12 metara viši drugih građevina u krugu 100 metara. Ukidanje tog kriterija omogućilo bi legalizaciju svih baznih stanica u Zagrebu koje su postavljene protivno GUP-u, kao i njihovo postavljanje još niže i još bliže mjestima na kojima između ostalih borave djeca i druge ranjive skupine.

Postojeće granice dopuštenih razina zračenja, iako bitno niže od vrijednosti koje su propisane Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja MZ, još uvijek su višestruko više od primjerice granica u Parizu, Beču ili  Bruxellesu.

Opravdanje da je izmjena članka 44. GUP-a nužna da bi se „omogućio razvoj telekom mreže“ nameće pitanje zašto bi kriteriji i pravila, koja postoje u drugim europskim gradovima, uključujući i prostorno-urbanističke za smještaj baznih stanica, ometali razvoj telekom mreže u Zagrebu, ako ne ometaju u drugim europskim gradovima. 

Postojeći kriteriji u GUP Zagreb uvedeni su nakon što je to tražilo nekoliko tisuća građana u javnoj raspravi 2014. Godine.

Klub SDP-a oštro se protivi pogoršanju postojećih standarda zaštite građana od izlaganja prekomjernoj radijaciji elektromagnetskih polja baznih stanica i traži, u interesu zaštite zdravlja građana, a poglavito djece, prihvaćanje njihovog amandmana.