Diploma iz ekonomije na engleskom? Samo uz 28.000 kuna godišnje

Info dan studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business održat će su u četvrtak, 18. lipnja između 9 i 16 sati na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Navedeni četverogodišnji dodiplomski studij predstavljen je prošle godine i prema tvrdnjama fakulteta jedini je studij ekonomije u Hrvatskoj koji se u potpunosti održava na engleskom jeziku.

Studij je otvoren za hrvatske i strane državljane sa srednjoškolskom diplomom koja mora biti prepoznata u Hrvatskoj. Školarina za kandidate koji prođu prijemni ispit iznosi 28.000 kuna odnosno 3780 eura.