PHP se vraća na FER

PHP se vraća na FER

Vještina >Osnove izrade PHP aplikacija< ponovno će biti pokrenuta na Fakultetu elektrotehnike i računarstva nakon tri godine pauze.

Najzaslužniji za njezin povratak su nositelj vještine doc.dr.sc. Marko Čupić poznat i po uvođenju tri vještine vezane uz Javu te Marijan Šuflaj iz Trikodera (na fotografiji) koji će je izvoditi uz pomoć studenata-demonstratora. Šuflaj je za vrijeme studija i sam bio demonstrator, a potom i predavač do 2014. godine kad je izvođenje vještine prekinuto.

Upis na ovu vještinu nije bio ograničen samo na studente FER-a, već su je mogli upisati i studenti drugih sveučilišta, a jedini uvjet za upis je prolazak kvalifikacijskog ispita koji se održava za nekoliko dana.

Fokus vježbi bit će na PHP-u 7.0+, sigurnosti web aplikacija i organizaciji koda. U drugom planu bit će HTML, CSS i JavaScript, a polaznici će se upoznati i s web poslužiteljima, sustavima za verzioniranje koda i sustavima za virtualizaciju.