Zagrebačka županija subvencionira kamate kredita

Zagrebačka županija i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva nastavljaju s projektom subvencioniranja kamata na kredite poduzetnika u toj županiji, te je za subvencije izdvojeno pet milijuna kuna.

Korisnicima subvencije kamata na kredite smanjuje se sa sedam na pet posto, jer dio kamata plaćaju županija i ministarstvo. Pravo na korištenje imaju mala i srednja trgovačka društva, obrti, zadruge i ustanove u potpunom privatnom vlasništvu.

Do sada je u ovom projektu sudjelovalo više od 300 poduzetnika, a kod novih prijava prednost imaju oni koji ulažu u proizvodnju. Najniži iznos kredita je 35.000 kuna, a najviši 200.000 kuna, dok natječaj traje do utroška sredstava. 

Više infromacija moguće je vidjeti na stranicama zagrebačke županije zagrebacka-zupanija.hr. Ponuda se ne odnosi na Zagreb.