Eurosuper malo jeftiniji, Eurodizel bez promjene

INA je u ponoć počela primjenjivati nove cijene benzina: Eurosuper 95 pojeftinio je na 7,80 kuna, cijena Eurodizela ostaje nepromijenjena, dok je autoplin skuplji i sada litra košta 4,16 kuna. 

Ostale promjene možete vidjeti u našoj tablici: Super 95, Super plus 98 i plavi dizel su jeftiniji, dok dizel i loživo ulje ne bilježe promjene.

Cijene goriva još uvijek se mijenjaju svako dva tjedna, a autoplina mjesečno.

Gorivo 01.09.2009. 18.08.2009. 31.01.2009.
Super 95 7,71 kn 7,90 kn 6,49 kn
Eurosuper 95 7,80 kn 7,99 kn 6,59 kn
Super plus 98 7,87 kn 8,08 kn 6,63 kn
Dizel 7,07 kn 7,07 kn 6,55 kn
Eurodizel 7,23 kn 7,34 kn 6,69 kn
Plavi dizel 3,99 kn 4,12 kn 3,63 kn
Autoplin 4,16 kn 4,02 kn  
Loživo ulje 4,49 kn 4,49 kn 3,99 kn