Izmjene zakona: Tvrtke će se osnivati online, a predmet poslovanja jednostavno mijenjati!

Izmjene zakona: Tvrtke će se osnivati online, a predmet poslovanja jednostavno mijenjati!

Na 11. sjednici Hrvatskog sabora održanoj u subotu, prihvaćen je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru.

Zakon je doživio niz izmjena, no ključna se odnosi na mogućnost osnivanja tvrtki putem računala, što je i sukladno s europskom Direktivom o uslugama. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona, omogućeno je brzo i jednostavno osnivanje društva bez odlaska na sud ili javnom bilježniku. Naravno, paralelno uz takav način osnivanja tvrtke, i dalje će funkcionirati klasično offline način.

Izmjenama je napuštena i obveza upisa predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra, osim ako se ne radi o djelatnostima koje se upisuju u sudski registar uz prethodnu suglasnost nadležnog tijela. Predmet poslovanja se određuje u posebnoj odluci, kojom se i mijenja predmet poslovanja ili pojedine djelatnosti koje ga čine, uz iznimku dioničkog društva kod kojeg se predmet poslovanja određuje u statutu. Na taj način je predmet poslovanja poslao evidencijski podatak, a njegove promjene ne iziskuju komplicirane promjene općih akata društva, odnosno neće predstavljati troškove na način na koji je to do sada bio slučaj.

Više informacija dostupno je u prijedlogu spomenutog zakona (PDF), a Izmjene i dopune doživio je i Zakon o trgovačkim društvima (PDF). I njegovim izmjenama želi se osuvremeniti i olakšati osnivanje društava u Republici Hrvatskoj.

Osim već spmenutih, vrijedi izdvojiti i pravilo kako će se tvrtke imenom morati razlikovati u cijeloj Hrvatskoj, a ne samo na području istog trgovačkog suda kao do sada.