Omegi i Compingu posao vrijedan 12 milijuna kuna

Omegi i Compingu posao vrijedan 12 milijuna kuna

Omega software i Comping dobili su posao održavanja i proširene podrške sustava za praćenje aktivnosti Grada Zagreba vrijedan 11,85 milijuna kuna plus PDV.

Procijenjena vrijednost posla iznosila je 12 milijuna kuna, a ponuda Omega softwarea i Compinga bila je jedina na natječaju. U dokumentaciji se se navodi kako se navedeni Sustav za praćenje aktivnosti sastoji od podsustava iLock, Fax Integration Point i e-Redar koje je i prethodnih godina održavala Omega software, a troškovnik otkriva kako posao osim četverogodišnjeg održavanja ta tri podsustava uključuje i održavanje Smart Cityja te posao nadogradnje sustava koji uključuje 13800 sati rada.

O navedenom natječaju rep.hr je već pisao prije dva mjeseca kad je raspisan, ističući zanimljive detalje poput toga da je održavanje podsustava Moj Smart City spomenuto tek na sporednom mjestu natječaja, kao i činjenicu da se traži njegovo održavanje, a nije poznato je li on uopće prethodno bio razvijen i u kojem obliku.

Konkretno, navodi se da podsustav Moj Smart City uključuje web aplikaciju za upravljanje rasvjetom, web aplikaciju za očitanje plinskih brojila; web aplikaciju za očitanje zapunjenosti kontejnera, mobilnu aplikaciju za pregled slobodnih parking mjesta i mobilnu aplikaciju za očitanje parametara zraka, što bi značilo da Grad Zagreb već ima te aplikacije, što prema našim informacijama nije slučaj. Na naše pitanje o tome postoje li navedene aplikacije, Zagreb je dao odgovor u srpnju (u dnu članka), no on nije bio sasvim direktan odgovor na naša pitanja, pa je teško zaključiti što točno od aplikacija već postoji.

Moj Smart City bazira se na na platformi koja sadrži funkcionalnosti o pohrani i obradi prikupljenih podataka uređaja (osjetnika) neovisno o njihovoj poslovnoj funkciji, o alarmiranju / obavještavanju u ovisnosti o postavljenim kriterijima, o centralnom upravljanju pravima dostupnosti podataka pojedinih aplikativnih komponenti i o unificiranom programskom sučelju i komunikaciji korisničkih aplikacija s ostatkom sustava neovisno o poslovnoj funkciji aplikacije. Razvijen je na Javi, ReactJS-u i ReactNative-u.

iLock je multifunkcionalni modularni sustav koji integrira module evidencije zaposlenika i volontera (SOR), evidencije radnog vremena, kontrole prolaza, evidencije posjetitelja, evidencije ophodnji zaštitara i upravljanja organizacijom poslovanja unutarnje zaštitarske službe Grada Zagreba. Modul evidencije zaposlenika i volontera (SOR) služi za upis i ažuriranje podataka o zaposlenicima te specifičnim procesima karakterističnim za djelatnost kadrovske službe. Modul evidencije radnog vremena koriste svi zaposlenici Grada Zagreba, modul kontrole prolaza koriste pojedini objekti i područne uprave Grada Zagreba, dok module evidencije posjetitelja, evidencije ophodnji zaštitara i upravljanja organizacijom poslovanja koristi unutarnja čuvarska služba (UČS) Grada Zagreba. Razvijen je u PHP-u i C-u te koristi MySQL 5.0 bazu.

FIP platforma je napredno softversko rješenje za upravljanje faks komunikacijom. Pristup podsustavu je kroz web sučelje, podržana je široka paleta uređaja, od desktop računala do pametnih telefona. Mobilnost korisnika maksimalno je podržana i korisnici mogu pristupiti porukama preko Interneta. Uobičajeni način integracije sa postojećim aplikativnim sustavom je preko mail servera te se na jednostavna i efikasan način omogućava slanje faks poruka direktno iz aplikacija. Dolazne faks poruke preko naprednog sustava usmjeravanja se prosljeđuju u email pretinac osiguravajući privatnost i tajnost sadržaja poruka.

e-Redar je modularni podsustav koji omogućava cjeloviti uvid u aktivnosti Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga i povezanih društva te osigurava bolju dostupnost usluga i povećava ukupnu kvalitetu života građana, bez obzira na nadležnost pojedinih tijela Gradske uprave odnosno usluge koje svatko od njih pruža pojedinim internim i/ili vanjskim korisnicima.  Sustav se sastoji od nekoliko modula: Redarstvo, Vizualizacija, Preporuke i obavijesti, Komunikacija i Administratorski modul.

e-Redar podsustav prema građanima grada Zagreba implementiran je kao Moj Zagreb cjelovito rješenje za komunikaciju prema građanima kroz centralnu pristupnu točku do svih e-usluga tijela gradske uprave (Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga i javnih ustanova u vlasništvu Grada) putem web i mobilne aplikacije. Građanima je omogućeno putem modula Prijava nepravilnosti sudjelovanje u procesima komunalnog održavanja Grada  na način da mogu prijaviti i pratiti rješavanje komunalnih nepravilnosti  u Gradu Zagrebu. Modul e-Taksi omogućava internu evidenciju autotaksi prijevoznika i izdanih dozvola te građanima omogućava provjeru valjanosti taksi dozvola istaknutih na vozilima taksi prijevoznika. Modul MojZG info omogućava objavu relevantnih obavijesti o stanju u Gradu putem web i mobilne aplikacije.