Prihodi i dobit KING ICT-a u 2008. veći za četvrtinu

Prihodi i dobit KING ICT-a u 2008. veći za četvrtinu

KING ICT je u prošloj 2008. godini  ostvario  ukupan prihod od 597 milijuna kuna što čini porast od 23 posto u odnosu na godinu prije, a za 2009. najavljuje zadržavanje kontinuiteta poslovanja, porast prihoda od usluga i softvera, povećanje regionalne aktivnosti te iskorak na tržište Kosova.

U prošloj poslovnoj godini  KING ICT realizirao je veliki broj kvalitetnih poslovnih prilika i povećao broj ključnih kupaca iz financijskog i privatnog sektora, koje su tvrtku dovele do ostvarenja poslovnog plana. Osim financijskih pokazatelja za ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja KING ICT-a važni su i  drugi postignuti rezultati, kao što je daljnje širenje u regiju (otvoren ured u Makedoniji), ostvareni prvi projekti u Albaniji i Kosovu, otvorne mreže servisnih centara na području cijele RH te akvizicije i spajanja s tvrtkama Magis ICT (Plus Plus), Aktivis i 32 bita. 

U 2008. KING ICT ostvario je 597 milijuna kunaukupnog prometa što predstavlja porast od 23 posto u odnosu na 2007, dok je neto dobit tvrtke iznosila 27 milijuna kuna, odnosno 27 posto više nego u 2007. godini.

Značajan je porast prihoda od usluga i softvera što je rezultat ulaganja u kompetencije  i partnerske statuse. Raspodjela prihoda po kategorijama: usluge 26 posto; softver 19 posto te hardver 55 posto.

U Republici Hrvatskoj ostvareno je ukupno 93,6 posto prihoda, a u zemljama regije (Srbija, Bosni i Hercegovina, Kosovo i Albanija) 6,4 posto.

Tvrtka trenutno zapošljava ukupno 290 djelatnika, a ulaganja u edukaciju iznose 4 milijuna kuna.

Od poslovnih planova do kraja ove godine KING ICT izdvaja daljnje širenje poslovanja na Kosovu, još veće povećanje udjela prihoda iz usluga u ukupnom poslovanju, unapređenje i potvrđivanje partnerskih statusa, fokus na optimizaciju svih troškova, kontinuirani rad na unapređenju procesa te povećanje baze klijenata.

Kadrovske promjene u KING ICT-u

KING ICT doživio je nedavno kadrovske promjene u Upravi. Dosadašnji član Uprave Ivan Malić prešao je u Nadzorni odbor, Plamenko Barišić ostaje u Upravi, dok je na poziciju direktora za operativno poslovanje došao Dinko Vranješ, koji je do sada bio voditelj Sektora korisničkih rješenja i programa.