FER raspisao natječaj za profesore i asistenta

Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisao je natječaj za izbor u zvanja i radna mjesta tri profesora i jednog asistenta.

Radi se o sljedećim zvanjima i radnim mjestima:

1. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana telekomunikacije i informatika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja – 1 izvršitelj.

2. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju docent ili izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika i na radno mjesto docent ili izvanredni profesor u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj

3. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika i na radno mjesto docent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja – 1 izvršitelj.

4. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. (čl. 13 st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova NN 116/03). Prijave se podnose u roku 8 dana nakon objave natječaja. Uvjeti su prema odredbama Zakona i Statuta Fakulteta.