Web summer Camp - Šibenik

02.09.2021 u 09:00 - 03.09.2021 u 17:00
Web summer Camp - Šibenik

Dopuste li to okolnosti, Netgenov Web Summer Camp ove godine će se održati 2. i 3. rujna 2021. godine.

Za lokaciju je odabran hotelski kompleks Amadria Park koji je već bio domaćin brojnim konferencijama uključujći WinDayse 2019. godine.

Web Summer Camp je konferencija s predavanjima i radionicama namijenjena web developerima i donositeljima odluka koju Netgen organizira od 2012. godine.

Sadržaji u poslovnom dijelu bit će podijeljeni u smjer o UX i PM procesima i praksama i smjer o tehnologiji, proizvodima i alatima. Developerski dio konferencije u prvom planu imat će PHP, Symfony i JavaScript.

Lokacija: Amadria Park hotel Ivan