Osječki investicijski fond ulagat će u bitcoin

Osječki investicijski fond ulagat će u bitcoin

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga prije četiri dana društvu Griffon Asset Management izdala je odobrenje za pokretanje investicijskog fonda koji ulaže u kriptoimovinu.

Osnivač navedenog društva čije je sjedište u Osijeku je Tomislav Šerić koji je najpoznatiji po svojoj ulozi u HEP-u gdje je od 2012. do 2014. godine bio član Uprave, a potom i predsjednik Uprave HEP-a. Upravu fonda čine predsjednik Feđa Krivošić i član Srđan Kovačević. 

Kako se navodi u Hanfinoj obavijesti, fond će biti specijaliziran za ulaganje u bitcoin i imat će izrazito visoki rizik za ulagatelje, odnosno namijenjen je dugoročnim investitorima s visokom toleracijom prema riziku.

Kako se navodi u obavijesti, u ostvarivanju investicijskog cilja, Fond će primijeniti pasivnu investicijsku strategiju kroz koju će nastojati održati što je veću moguću razinu investiranosti u bitcoin. Strategija Fonda je kupovina i držanje bitcoina te se u tome smislu Fond može smatrati pasivnim, a predmetna strategija implementira se kako bi kretanje cijene udjela u što je većoj mogućoj mjeri odražavalo kretanje cijene bitcoina izražene u eurima. U slučaju značajnog pada vrijednosti bitcoina, Društvo neće nastojati aktivno smanjivati izloženost Fonda bitcoinu s ciljem umanjenja pada vrijednosti udjela Fonda.

Fond će težiti potpunoj investiranosti imovine u bitcoin (do 100 posto neto vrijednosti imovine u bitcoin), u skladu s tržišnim uvjetima, pri čemu će se u drugim oblicima imovine nastojati držati samo onaj dio sredstava potreban za održavanje likvidnosti nužne za ispunjavanje obveza Fonda.

Izlazna naknada iz Fonda ovisit će o duljini ulaganja pa će se tako prilikom otkupa udjela u roku kraćem od godine dana ulaganja naplatiti izlazna naknada od 3,5 posto vrijednosti udjela koji se otkupljuju, za ulaganja od jedne do dvije godine izlazna naknada će iznositi 2,5 posto, a za otkup udjela nakon dvije i više godina trajanja ulaganja neće se naplaćivati izlazna naknada. Naknada za upravljanje iznosi 2,5 posto godišnje uvećano za porez ako postoji porezna obveza, a ista je plativa mjesečno. Fond ne zaračunava naknadu za uspješnost. Naknada depozitaru, Hrvatskoj poštanskoj banci, iznosi maksimalno 0,25 posto godišnje od ukupne imovine Fonda umanjene za iznos obveza s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećano za porez ako postoji porezna obveza, s time da minimalna mjesečna naknada depozitaru neće biti manja od pet tisuća kuna.