CARNet analizirao digitalnu transformaciju u školama

CARNet analizirao digitalnu transformaciju u školama

CARNet i Fakultet organizacije i informatike predstavili su trenutne rezultate pilot projekta e-Škole u kojem sudjeluje 151 osnovna i srednja škola u Hrvatskoj, odnosno 10 posto od ukupnog broja.

Škole koje sudjeluju u projektu dobile su pet ocjena, svaku za jedno od pet područja koji pokazuju različite aspekte integracije i korištenja digitalnih tehnologija. Zamjenica ravnatelja CARNeta i voditeljica pilot projekta e-Škole Andrijana Prskalo Maček vjeruje kako će se pravi učinci pilot projekta vidjeti tek nakon školske godine 2019./2020.

Škole su najbolje ocijenjene u području ICT kulture, u kojem njih čak 75 ima najvišu ocjenu, a prosjek svih škola u pilot projektu iznosi 4,45. Ovo područje obuhvaćalo je korištenje digitalnih tehnologija u svakodnevnom životu škole i kulturu suradnje i komunikacije putem digitalnih tehnologija koja omogućuje povezivanje i diljeljenje iskustava nastavnika i učenika unutar i izvan škole.

Relativno visoku prosječnu ocjenu 3,68 škole su dobile u području ICT infrastrukture koje obuhvaća mrežnu infrastrukturu, računalnu opremu, programske alate, tehničku potporu i računalnu sigurnost.

Područje planiranja, upravljanja i vodstva zabilježilo je najveći napredak u protekle dvije godine i dosegnulo prosječnu ocjenu 3,40. Ono se odnosi na postojanje vizije, strateških smjernica i planova primjene ICT-a na razini cijele škole i upravljanje njihovom implementacijom. Razvoj digitalnih kompetencija odnosi se na sistematično unaprjeđivanje digitalnih kompetencija djelatnika i učenika, razmjenjivanje znanja, ideja i primjera dobre prakse i ima prosječnu ocjenu 2,96. Najniža prosječna ocjena od 2,84 zabilježena je u području ICT u učenju i podučavanju koje podrazumijeva planiranje i primjenu ICT-a u učenju i poučavanju, uključujući razvoj i korištenje digitalnih obrazovnih sadržaja, kao i digitalnih resursa za vrednovanje.