Centra za e-učenje Srca proslavio 16. obljetnicu

Centra za e-učenje Srca proslavio 16. obljetnicu

Sveučilišni dan e-učenja i proslava 16 godina rada Centra za e-učenje Srca održani su u srijedu u Srcu.

Kako se navodi u priopćenju te institucije, proslavi su prisustvovali brojni uzvanici iz sustava visokog obrazovanja i znanosti – korisnici usluga Centra za e-učenje Srca te suradnici i članovi mreže e-učenja koju Srce kontinuirano gradi.

Događanje je započelo pozdravnim govorom ravnatelja Srca Ivana Marića koji je istaknuo: „Srce u svojem djelovanju polazi od vizije: napredne informacijske i komunikacijske tehnologije sveprisutne su u društvu, a posebno u znanosti i visokom obrazovanju, učinkovito se koriste u istraživanjima i obrazovnom procesu, osiguravajući njihovu visoku kvalitetu, izvrsnost, dostupnost i međunarodnu prepoznatljivost i relevantnost. Iz toga proizlaze i strateški ciljevi Srca – izgrađujemo e-infrastrukturu i moderne digitalne usluge koje dajemo na raspolaganje akademskoj i znanstvenoj zajednici i društvu općenito, pružamo pomoć i podršku u upotrebi digitalnih tehnologija u svakodnevnom radu te aktivno okupljamo zajednicu s ciljem razmjene znanja i iskustava te zajedničkog djelovanja na unapređenju naših infrastruktura i usluga. Izrazito sam ponosan da naš Centar za e-učenje već 16 godina uspješno radi na promoviranju upotrebe naprednih tehnologija i na pružanju podrške nastavnicima i studentima u implementaciji e-učenja u obrazovni proces kao i u unapređenju njihovih digitalnih kompetencija putem brojnih obrazovnih programa Srca.“
Nakon toga je rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić održao prigodni govor u kojem je naglasio: „e-učenje danas je standard ne samo u visokom obrazovanju nego i u društvu općenito. Prije 16 godina bila su jedan ili dva e-kolegija na pojedinim sastavnicama i to je za to vrijeme bio uspjeh. To su bili najhrabriji pojedinci koji su uspijevali posložiti materiju i predstaviti ju na inovativan način studentima. Bilo je tu brojnih izazova jer ne vrijede ista pravila za sva znanstvena područja. Danas je integracija e-učenja u obrazovni proces pravilo i većina kolegija ima e-komponentu, ova tehnologija je srasla sa svima nama. Drago mi je da će nam se danas predstaviti primjeri dobre prakse s četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje dolaze iz različitih znanstvenih područja i koji će nam pokazati kako su oni uspješno implementirali tehnologiju u proces prenošenja znanja na svoje studente. Srce kontinuirano radi na promociji novih tehnologija i pružanju podrške u njihovom korištenju, a novi pravilnik o studiranju i Strategija digitalne transformacije Sveučilišta u Zagrebu potvrda su da smo svi na dobrom putu, na kojem ključnu ulogu ima Sveučilište u Zagrebu. Uspješno visoko obrazovanje je neophodno za razvoj države i visoka učilišta su strateške ustanove u kontekstu razvoja  države jer one stvaraju znanja koja su potrebna za što uspješnije i naprednije gospodarstvo.“ 

Slijedila su predstavljanja odabranih e-kolegija pojedinih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu kao primjera dobre prakse primjene tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu. Predstavljeni su e-kolegij „Šumske prometnice“ s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, e-kolegij „Opći uvod u Sveto pismo“ s Katoličkog bogoslovnog fakulteta, e-kolegij „Histologija i opća embriologija“ s Veterinarskog fakulteta te e-kolegij „Hidrotehničke melioracije 1“ s Građevinskog fakulteta. 
Događanje je završilo zanimljivom panel raspravom na temu „Trebaju li nam online studiji?“ u kojoj su sudjelovali: prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju na Sveučilištu u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Senka Maćešić, prorektorica za digitalizaciju i razvoj na Sveučilištu u Rijeci, Dijana Mandić, ravnateljica Uprave za visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a moderirala ga je doc. dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca. 

Panel se nastavlja na upravo završeno javno savjetovanje o prijedlogu dokumenata i popratnih obrazaca za provođenje postupka inicijalne akreditacije online studija koje je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Akreditacijskim savjetom. U Hrvatskoj trenutno postoje 24 studijska programa koja su akreditirana za izvođenje online prema trenutnim Kriterijima i postupcima za vrednovanje online studija i oni se odnose isključivo na studijske programe za izvanredne studente. Ujedno ova tema je aktualna jer danas živimo, radimo i učimo uz digitalne tehnologije pa i sustav obrazovanja prolazi kroz proces digitalne transformacije. 

Panelisti su se složili da su digitalne tehnologije sastavni dio poučavanja i prenošenja znanja, ali su naglasili da je ključ svega jasno definirati ishode učenja i kompetencije koje se žele usvojiti provedbom određenog kolegija te dobro utvrditi i provoditi standarde kvalitete. U središtu obrazovnog procesa je student i digitalne tehnologije su tu da olakšaju nastavnicima prenošenje znanja, a studentima usvajanje znanja i stjecanje kompetencija. Budućnost svi vide u hibridnom modelu studiranja kao obliku u kojem se će na najbolji način iskoristiti digitalne tehnologije za provođenje nastave online, a dio nastave će se održavati u učionicama, za potrebe praktične ili terenske nastave. Nastavnik se danas susreće s raznolikijom studentskom populacijom nego prije, jer su današnji studenti odrasli uz nove tehnologije i koriste ih svakodnevno. Sve je veći broj i internacionalnih studenata koji sa sobom donose drugačiju kulturu, a uz to studenti nisu više samo u rasponu od 18 do 24 godine nego su i stariji i dobna granica studenata se briše. Svi oni imaju očekivanja od nastavnika: žele okruženje za učenje koje će biti motivirajuće, koje će im omogućiti individualizaciju procesa učenja te okruženje u kojem stječu nove vještine važne za njihov kasniji rad i djelovanje, ali i život u današnjem društvu. Ono što i dalje ostaje izazov pred svima nama, bez obzira na to koje alate u svakodnevnom radu koristili, je usklađivanje studija s potrebama tržišta rada kako bi studenti tijekom svog studiranja usvajali upravo ona znanja i kompetencije koje će im pomoći da budu što konkurentniji na tržištu rada po završetku svog studija.

Centar za e-učenje Srca, koji je ovom prigodom obilježio i 16 godina kontinuiranog rada, danas djeluje kao nacionalni centar za e-učenje u sustavu visokog obrazovanja u RH u podršci nastavnicima, studentima i visokoškolskim ustanovama u implementaciji e-učenja u obrazovni proces. Danas Centar za e-učenje Srca djeluje kao nacionalni centar za e-učenje u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj koji održava i kontinuirano unaprjeđuje virtualno okruženje za e-učenje Merlin na kojem se nalazi 31 773 e-kolegija visokoškolskih ustanova u RH koje održava 11 022 nastavnika za 83 212 studenata.