Kako je izgledala državna matura iz informatike?

Ispit iz državna mature iz informatike jedan je od prvih ispita iz državne mature koji su se polagali. Objavljujemo pitanja.

Zadaci koje niže navodimo rješavali su se 90 minuta, a uz osnovni pribor učenici su na raspolaganju imali i pomoćne tablice pomoću kojih se moglo lakše preračunavati binarne, decimalne i hekadekadske brojeveve, izvod iz ASCII tablice,  te još neka pojašnjenja za lakše razumijevanje zadataka.

I. Zadatci višestrukoga izbora

U sljedećim zadatcima između četiriju ponuđenih trebate odabrati jedan odgovor.

1. Koja od navedenih datoteka može imati nastavak .wav?
A. slikovna
B. tekstualna
C. programska
D. zvukovna

2. Što je od navedenoga ispravno napisana IP adresa?
A. 10.16.88
B. 123.300.250
C. 11.11.11.11
D. 100.160.220.280

3. Što od navedenoga može biti adresa elektroničke pošte?
A. http.carnet@hr
B. marko@škole.hr
C. http@gmail.com
D. razred.jagor@hrvatska

4. Ako želimo u programu za obradbu teksta napisati x2, prvo ćemo napisati x2, označiti 2 te u izborniku Font odabrati:
A. skript
B. eksponent
C. indeks
D. kvadrat

5. Kako izgleda matematički izraz koji u pseudojeziku ima oblik
x := Sqr (Sqrt (a) – Sqrt (b)) / a * b;?


6. U programu za proračunske tablice stvoren je prikazani dio tablice.

Koja će vrijednost pisati u ćeliji B3 ako u nju kopiramo formulu iz ćelije A3?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

7. U programu za proračunske tablice stvoren je prikazani dio tablice.

Koja će vrijednost pisati u ćeliji A5 nakon što korisnik pritisne tipku [Enter] na tipkovnici?
A. 1
B. 2,5
C. 3
D. 4

8. Na slici su prikazani rezultati neke top liste.

Koliko je osoba svoj glas dalo Lani Jurčević ako je poznato da je glasovalo ukupno 1200 osoba?
A. 3
B. 30
C. 36
D. 300

9. Na memorijskome ključiću od 2 GB pohranjene su 3 datoteke. Veličine datoteka su 1536 kB, 512 kB i 46 MB. Koliko je slobodnoga prostora preostalo na memorijskome ključiću?
A. 20 MB
B. 200 MB
C. 1052 MB
D. 2000 MB

10. Kojoj vrsti medija za pohranu podataka pripada memorijski ključić (USB flash memorija)?
A. optičkoj
B. poluvodičkoj
C. polimerskoj
D. magnetskoj

11. Koja je od navedenih memorija najbrža?
A. RAM
B. cache
C. tvrdi disk
D. optički disk

12. Koji od brojeva nije zapis broja u oktalnome sustavu?
A. 132
B. 346
C. 685
D. 1011

13. Koji je oktalni zapis heksadekadskoga broja 2345?
A. 12505
B. 21505
C. 43212
D. 50512

14. Koji je binarni zapis heksadekadskoga broja BCDE?
A. 1011110011011110
B. 1011110110111110
C. 1100101111011110
D. 1110110111001011

15. Koji se najmanji cijeli broj (u dekadskome brojevnome sustavu) može zapisati u 8-bitovnom registru ako se za zapis cijeloga broja rabi metoda dvojnoga komplementa?
A. −256
B. −255
C. −128
D. −127

16. Niz heksadekadskih vrijednosti 53 54 49 4C predstavlja tekst zapisan ASCII kodom. Koji je tekst zapisan tim nizom (rabite tablicu 2.)?
A. STOL
B. BROJ
C. KRAJ
D. STIL

17. Koji će oblik nakon pojednostavljenja imati logička formula

18. Koja je logička jednadžba sklopa prikazanoga na slici?


19. Koja je pojednostavljena logička jednadžba sklopa prikazanoga na slici?

20. Kolika je vrijednost cjelobrojne varijable a nakon izvršavanja sljedeće naredbe (div je operator cjelobrojnoga dijeljenja, a mod operator ostatka cjelobrojnoga dijeljenja)?
a := 35 div 5 mod 2 + 19 mod 5;

A. 0
B. 1
C. 4
D. 5

21. Koju će vrijednost imati varijabla x nakon izvođenja sljedećega dijela programa?
x := 20;
y := -5;
x := x + y;
y := x + y;
x := x + y;
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25

22. Što će ispisati sljedeći dio programa?
x := 5;
y := 5;
ako je x – y > 0 onda
izlaz x - y
inače
izlaz x + y;

A. −5
B. 0
C. 5
D. 10

23. Koju će vrijednost imati varijabla t nakon izvođenja dijela programa?
t := 0;
za i := 1 do 4 činiti
{
t := i;
za j := 1 do i činiti
t := t + 2 * i;
}

A. 32
B. 36
C. 56
D. 60

24. Što će ispisati sljedeći dio programa?
t := 0;
n := 27;
m := 12;
za i := 1 do n + m činiti
ako je (n mod i = 0) I (m mod i = 0) onda
t := t + i;
izlaz t;

A. 0
B. 2
C. 4
D. 29

II. Zadatci kratkih odgovora

U sljedećim zadatcima trebate odgovoriti kratkim odgovorom (jednom riječju, dvjema riječima ili brojem).

25. Koja će biti vrijednost varijable t nakon izvođenja sljedećega dijela programa?
a := 1;
b := 2;
c := 3;
t := NE (a < b) I (a < c) ILI NE (b < c);26. Što će ispisati sljedeći dio programa?

t := 0;
n := 286;
dok je n > 0 činiti
{
ako je n mod 2 > 0 onda
t := t + 1;
n = n div 2;
}
izlaz t;


27. Što će ispisati sljedeći dio programa?
a := 3;
b := 3;
c := 2;
ako je a < b onda
{
t := a;
a := b;
b := t;
}
ako je a < c onda
{
t := a;
a := c;
c := t;
}
ako je b < c onda
{
t := b;
b := c;
c := t;
}
izlaz c;

28. Kako se naziva sustav programa smješten u ROM memoriji koji se prvi pokreće prilikom uključivanja računala?


29. Koliko će prostora (u megabajtima) u memoriji zauzeti datoteka u kojoj je pohranjano 128 stranica teksta ako na jednu stranicu pisanu u tekstualnome editoru stane 4096 znakova, a za zapis znaka rabimo 16-bitovni kôd?


30. Logički izraz  napišite tako da rabite samo operacije disjunkcije i2. Popunite tablicu istinitosti za sklop prikazan na slici.30. Logički izraz A+ B + A⋅ B napišite tako da rabite samo operacije disjunkcije i negacije.


31. Koji je binarni zapis broja (536B)16?

32. Popunite tablicu istinitosti za sklop prikazan na slici.


Prije polaganja državne mature, učenicima su na raspolaganju bili i demo zadaci.

- - - IZDVOJITE MINUTU I PODRŽITE REP.HR - - -

Ako redovito posjećujete rep.hr, vjerojatno ste svjesni da objavljujemo niz članaka koji sadrže zanimljive i društveno korisne informacije. Nastojimo ukazati na nepravilnosti i prevare, promovirati uspjehe informatičara na natjecanjima, predstaviti nove projekte i inicijative i pružiti niz drugih informacija. Iako portal ima određene marketinško-prodajne aktivnosti, proizvodnja takvog sadržaja košta i - kao i drugim medijima - dodatni izvor prihoda pomogao bi u daljnjem rastu i razvoju. Brojni portali uveli su proteklih mjeseci zaključavanje članaka i pretplatu, a mi smo se odlučili za opciju dobrovoljnih priloga za koje se izdaju računi.

Podržati nas možete već s pet kuna, na što trebate potrošiti manje od minute. Dovoljno je izabrati sličicu s jednim od ponuđenih iznosa, a nakon toga u novom prozoru izabrati način plaćanja. Radi jednostavnosti i brzine plaćanja, podržane su mobilne aplikacije KEKS Pay, Aircash i Settle te kriptovalute. Uplata se realizira putem partnerske tvrtke Neoinfo i sustava mobilepaymentsgateway.com Sustav za plaćanja je trenutnu u testnoj fazi te se ispričavamo ako u početku bude nekih nesavršenosti. Ako uočite nekakav nedostatak ili vas zanima više informacija o sustavu možete nas kontaktirati na info@rep.hr

Izaberite iznos podrške: