Morović na PMF-u o tehničkoj analizi

Stjepan Morović, direktor Hanfinog sektora za razvoj, istraživanje i statistiku održat će predavanje o tehničkoj analizi u četvrtak 26. veljače 2009. godine u 18 sati u predavaonici 004 na matematičkom odsjeku PMF-a.

Na predavanju će biti razmotreno nekoliko obrazaca koji se mogu upotrijebiti za prognoziranje promjene trenda. Obradit će se i primjena Fibonaccijevih brojeva u tehničkoj analizi s primjerima domaćeg i stranog tržišta kapitala. Vidjet će se i kako se pravilne geometrijske figure (linije, trokuti, kvadrati, pravokutnici, kružnice, elipse, kocke i kvadri) mogu upotrijebiti za tehničku analizu i trgovanje dionicama.