Osijek: Web stranica - stvarna potreba ili tehnološki hir

Centar za poduzetništvo Osijek, dana 24. i 25. ožujka 2009. godine organizira seminar pod nazivom „Web stranica – stvarna potreba ili tehnološki hir“.

Cilj ovog seminara je ukazati polaznicima na potencijal web stranice kao medija za oglašavanje, medija za komunikaciju te mogućeg centra za vođenje posla.

Uz pojašnjenje pojma web stranice, polaznicima će biti prezentirane metode pomoću kojih je moguće aktivno sudjelovati u kreiranju web stranice te sukladno tome smanjiti troškove i kao rezultat toga dobiti vizualno atraktivnu i funkcionalnu web stranicu.

Seminar će se održati u prostorijama Centra za poduzetništvo Osijek, Šetalište k. F. Šepera 13/2, u vremenu od 12:00 – 16:00 sati.

Više informacija možete dobiti na 0800 345 345 ili na cfe@os.htnet.hr.