Predstavljen projekt modernizacije pravosuđa težak 6,46 milijuna eura

Predstavljen projekt modernizacije pravosuđa težak 6,46 milijuna eura

Završna konferencija projekta "Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Hrvatskoj" održana je danas u hotelu Sheraton.

Nakon pozdravnih govora predstavnika strana uključenih i projekt uslijedilo je predstavljanje projekta vrijednog 6,46 milijuna eura, koji se dobrim dijelom sastojao od IT aktivnosti: nadogradnje sudskog registra, nadogradnje aplikativnog sustava Kaznene evidencije te osmišljavanja pilot projekta e-Sudnice i nabave informatičke opreme. Osim toga, nabavljena je medicinska oprema za Zatvorsku bolnicu u Zagrebu, provedeno je osposobljavanje u okviru aktivnosti zatvorskog sustava i probacije te osposobljavanje u okviru aktivnosti Pravosudne akademije.

Sudski registar povezan sa sustavom BRIS

Izmjene na Sudskom registru predstavile su Tanja Magdić Vukalović iz Ministarstva pravosuđa i uprave i Sanja Hren iz IN2 - tvrtke koja je bila angažirana na projektu.

Registar je povezan s međunarodnim sustavom BRIS kako bi se omogućila razmjena informacija i dokumenata registra sa središnjim trgovačkim registrima i registrima trgovačkih društava unutar Europske unije, a sve  s ciljem sprječavanja prijevarnog ponašanja i drugih oblika zloupotrebe.

Osim toga obavljena je priprema podataka o diskvalifikacji direktora za potrebe međunarodne razmjene, priprema podataka za razmjenu potvrda koje prethode postupku preoblikovanja, spajanja ili podjele trgovačkog društva, primjena načela "samo jednom" i razmjena informacija sa servisima Porezne uprave o izvršenim ili neizvršenim javnim davanjima osoba koje sudjeluju u osnivanjima društva.

U sklopu projekta nadograđen je i sustav Kaznene evidencije koji je i migriran u CDU. Ciljevi nadogradnje bili su brža razmjena podataka između država Europske unije putem ECRIS sustava kroz uspostavu novih algoritama, redizajn sustava Kaznene evidencije za prihvat biometrijskih podataka, poboljšanje izvještajnog sustava i razmjena podataka s centralnim ECRIS-TCK sustavom EU.

e-Sudnica - primjer budućeg izgleda sudnica u Hrvatskoj?

Silvije Šeremet iz Ministarstva pravosuđa predstavio je pilot projekt e-Sudnice vrijedan 87.099 eura za koji je bio zadužen Combis. Riječ je o projektu sudnice bez papira, odnosno opremanja sudnice određenim uređajima. Prilikom osmišljavanja e-sudnice pomogla su iskustva Austrije, Njemačke, Irske, Norveške i drugih država, a u konačnici je opremljena sustavom upravljanja, računalom suca,višekanalnim audio sustavom, mikrofonima, audio procesorom, digitalnim zvučnicima, videokonferencijskim sustavom, monitorima i ekranima, dokument-kamerom i komunikacijskim ormarom.

Ideja je jednog dana na takav ili ponešto drugačiji način opremiti sve sudnice u Hrvatskoj.

Marina Šuk iz Ministarstva pravosuđa ukratko je predstavila nabave speech to text sustava te 500 računala i 500 laptopa.

Sa strancima u zatvorima komunicirat će se tabletima

U sklopu osposobljavanja u okviru aktivnosti zatvorskog sustava i probacije naručeno je i 15 (još neisporučenih, op.a. ) tableta za prevođenje govora u govor. Razlog je sve veći broj stranaca u zatvorima kojih je sad oko rekordnih 15 posto. S obzirom da su većina imigranti, pri čemu dio ne zna hrvatski, engleski ni druge europske jezike, tableti za offline prevođenje su se pokazali neophodnima.