Umjetna inteligencija i računalne igre ulaze u program FOI-ja

Umjetna inteligencija i računalne igre ulaze u program FOI-ja

Fakultet organizacije i informatike - FOI, objavio je danas kako će u svoje studijske programe uvrstiti module Razvoj programskih sustava, Umjetna inteligencija u poslovanju, Umreženi sustavi i računalne igre ta Analiza i dizajn poslovnih sustava.

Moduli predstavljaju skupine predmeta koje student treće godine odabire radi specijalizacije. Dodani su jer su u skladu s potrebama IT tržišta i tvrtki koje sudjeluju u procesu razvoja i izvođenja studijskih programa na tom fakultetu. FOI-jevi studijski programi povezuje znanja iz područja informatike, ekonomije i poslovanja.

Razvoj programskih sustava je važna disciplina vezana uz razvoj informacijskih sustava i stvara temeljnu podlogu za  primjenu informacijske tehnologije u okviru suvremenih organizacija. Početkom drugog desetljeća novog milenija, informatizacija organizacija na globalnoj razini dobila je nezaustavljiv zamah u području digitalizacije čitavog lanca vrijednosti, svih procesa proizvodnje, organizacije te upravljanja. Taj značajan trend u Europi se naziva Industrijom 4.0, zbog implikacija na gospodarstvo i potencijala koji bi mogao ostvariti na proizvodne organizacije. Primjena i integracija navedenih koncepata i tehnologija u informacijske sustave zahtijeva temeljite promjene u načinu promišljanja o dizajnu organizacijskih struktura i lanca vrijednosti. Područje je značajno za FOI jer ima poslovnu, organizacijsku i informatičku komponentu.

Umjetnu inteligenciju čine strojno učenje, vizualizacija podataka i znanja, automatsko zaključivanje, robotika, inteligentni agenti i druga područja.. Strojno učenje omogućuje organizacijama nove poslovne modele i optimizaciju poslovnih procesa pritom potičući kreativan angažman zaposlenika i povećanje zadovoljstva korisnika. Povezana je i s analitikom podatkovnih skupova. Analitika velikih podataka odnosno podatkovna znanost je relativno nova znanstvena i stručna disciplina koja obuhvaća široko područje primjene računala u analizi velikih količina heterogenih i nestrukturiranih podataka s ciljem ekstrakcije informacija i znanja. Analitika "otkriva, interpretira i komunicira smislene obrasce u podacima" primjenjujući "statistiku, računalno programiranje i operacijska istraživanja" uz "vizualizaciju podataka".

Područje umreženih sustava je značajno za FOI jer ima poslovnu, organizacijsku i informatičku komponentu. U tom smislu predstavlja logičnu evoluciju postojeće paradigme informacijskih sustava. Obuhvaća četiri komponente: kiber-fizički sustavi, Internet stvari, Internet usluga i pametne tvornice. Sve četiri snažno će utjecati na organizacije, poslovne procese te način poslovanja, što implicira potrebu za sve većim brojem obrazovanih stručnjaka u tom području. Računalne igre su isto tako značajan smjer razvoja informatike koja povezuje brojne discipline, a to sve zajedno predstavlja velik interes kod mlađih generacija studenata.

Jedno od ključnih područja djelovanja Fakulteta organizacije i informatike je istraživanje razvoja informacijskih sustava te interakcije poslovnih procesa i informacijske tehnologije. To je povijesna uporišna točka razvoja FOI-ja. Industrija 4.0 uz prateće discipline je od izuzetnog značaja za Fakultet jer objedinjuje interakciju organizacije te informacijske i komunikacijske tehnologije u uvjetima potpune umreženosti.

FOI je bio jedan od prvih Fakulteta u Hrvatskoj koji je uveo stručnu praksu kao obveznu na diplomskoj razini studija te na preddiplomskom trogodišnjem stručnom studiju. Sada idu korak dalje - žele uvesti obveznu praksu u formi «job shadowinga» i na preddiplomski sveučilišni studij, što će njihovim studentima dati još veći obim praktičnog znanja i direktniji uvid u stvarne poslovne procese.

Učenje temeljeno na radu i učenje temeljeno na rješavanju problema s naglaskom na razvoj kritičkog mišljenja studenata i sposobnost rješavanja konkretnih problema bit će vrlo važni u izvođenju preddiplomskog sveučilišnog studija. U nastavu na FOI-ju je uključen veliki broj stručnjaka iz IT prakse, koji kroz intenzivne programe inkorporirane u nastavni proces prenose svoja znanja i iskustva studentima.

Od sljedeće akademske godine FOI očekuje pilot izvođenje većeg broja predmeta online i u redovnim uvjetima.

PROMO: Rep.hr do 2021. godine želi postati portal s najviše IT oglasa za posao. Pogledajte koja se zanimanja trenutno traže.