Rastu neoporezivi dodaci na plaću

Rastu neoporezivi dodaci na plaću

Ministar financija Marko Primorac predstavio je jučer prijedlog izmjena Pravilnika o porezu na  dohodak koje donose povećanje neoporezivih iznosa potpora, naknada i nagrada.

Neoporezivi iznos prigodnih nagrada poput Božićnice i Naknade za godišnji odmor sad iznosi ukupno 700 eura, nagrada za radne rezultate porast će na 1120 eura u godini, a nagrada za troškove prehrane na 1200 eura. U situaciji kad se prehrana plaća bezgotovinski, a računi glase na poslodavca ona može iznositi i do 1800 eura bez poreza.

Zbroje li se sve tri ove nagrade, riječ je o dodatnih neoporezivih 3020 eura odnosno u prosjeku oko 250 dodatnih neoporezivih eura mjesečno. Popis neoporezivih dodataka povećao se 2018. godine na inicijativu privatnog sektora u kojoj je sudjelovala i udruga izvoznika softvera CISEx,  a 3020 eura predstavlja 564 eura veći iznos od ovogodišnjeg.

To nisu jedine promjene. Neoporeziva naknada za korištenje privatnog automobila porast će na 0,50 eura po kilometru, što je 25 posto više od trenutnog iznosa. Na 100 kilometara to je 50 eura, dok uz trenutnu cijenu Eurosupera 95 od 1,46 eura, automobil koji troši primjerice osam eura na 100 kilometara potroši 11,68 eura. Dnevnice za službena putovanja bit će neoporeziva do iznosa od 30 eura, a rastu i neki drugi iznosi.

Potpuni popis predloženih promjena može se vidjeti u člancima 2 i 3 prijedloga Pravilnika koji je trenutno objavljen na e-Savjetovanjima. Od ostalih brojki vrijedi izdvojiti kako je neoporezivi iznos stipendija porastao na 560 eura mjesečno, porasli su i neoporezivi iznosi nagrada za navršene godine staža, a potpore za novorođenče (do 1400 eura).