Rep.hr od listopada na Gemiusu

Portal rep.hr priključio se na Gemius, te prve rezultate o posjećenosti portala u listopadu očekujemo kad u drugoj polovici studenog budu prikazani rezultati za Gemius.

Posjećenost portala do sada smo mjerili putem Webalizera i AWStatsa, na kojima bilježimo stalni rast posjećenosti, te posljednja tri dana bilježimo najveću dnavnu posjećenost portala. Prema podacima AWStatsa, rep.hr je u rujnu imao 11.814 unique visitora.

Mjesec: II III IV V VI VII VIII IX
Unique visitors: 4681 8647 5325 4873 5846 8704 8507 11814

Prema podacima s Alexe koja se ne može smatrati najpouzdanijim mjerilom, ali je korisna za usporedbu kad drugi alati nisu na raspolaganju, Rep.hr je najposjećeniji specijalizirani job portal u Hrvatskoj.