Tijela javnog sektora dužna su osigurati digitalnu pristupačnost

Tijela javnog sektora dužna su osigurati digitalnu pristupačnost

Četvrti online okrugli stol „Digitalna pristupačnost od zakona do prakse“ na temu pristupačnosti internet stranica i aplikacija u javnom sektoru održan je prošlog petka.

Organizirao ga je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Povjerenikom za informiranje, krovnim nacionalnim organizacijama osoba s invaliditetom i Državnom školom za javnu upravu. Prema Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, javni sektor je dužan prilagoditi svoje digitalne sadržaje, kako bi se stvorilo uključivo društvo, koje svima daje jednake mogućnosti za primanje, slanje i korištenje informacija u digitalnom okruženju.

Cilj ovog okruglog stola bio je predstavljanje rezultata rada udruga, tijela javnog sektora i tijela zaduženih za provedbu i praćenje Zakona u području digitalne pristupačnosti i osigurati platformu za razmjenu iskustava, mišljenja i prijedloga za njezino unaprjeđenje koje će omogućiti veću uključivost hrvatskog društva.

Program okruglog stola pratilo je oko 200 sudionika. Okrugli stol je moderirala Svjetlana Marijon iz udruge Zamisli i članica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Pozdravne govore održali su Katarina Ivanković-Knežević - ravnateljica, EK, Nikola Modrušan - ovlašten za obavljanje poslova zamjenika državnog tajnika, SDURDD, dr. sc. Zoran Pičuljan - Povjerenik za informiranje i Rudolf Vujević - ravnatelj, DŠJU.

Zamjenik državnog tajnika Nikola Modrušan naglasio je da Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva s drugim tijelima javne vlasti ulaže napore za uklanjanje digitalnih prepreka i pokušava utjecati na smanjenje nejednakosti i ranjivosti koje isključuju građane u virtualnom svijetu, kako bi se iskoristili potencijali svakog pojedinca. Pozvao je sva tijela, obveznike provedbe Zakona, da svoje mrežne stranice i mobilne aplikacije nastave prilagođavati sukladno trenutnim mogućnostima te da prate daljnji razvoj tehnologija.

Panelisti na okruglom stolu bili su predstavnici nevladinih udruga, institucije zadužene za provedbu navedenog Zakona, obveznici primjene Zakona te predstavnici znanstvene zajednice. Govornici su u svojim izlaganjima prikazali iskustva u primjeni zahtjeva digitalne pristupačnosti i buduću perspektivu tog područja na europskoj i nacionalnoj razini. Također su prikazani rezultati relevantnih projekata, u svojstvu primjera dobre prakse.