Dejan Rajbar dolazi u Upravu NFD Kapitala

Slovenski državljanin Dejan Rajbar dobio je na posljednjoj sjednici Hanfe održanoj 16. travnja 2009. godine odobrenje Hanfe za imenovanje na funkciju člana Uprave društva NFD Kapital d.o.o.

Radi se o nekadašnjem društvu Apex kapital d.o.o. koje je u veljači ove godine dobilo novo ime i novog vlasnika NFD iz Ljubljane, a dodatno se proširilo i preuzimanjem tvrtke Alfa invest d.o.o. čime je preuzelo i upravljanje fondom Alfa Emerging.

Uz novog člana Rajbara u Upravi ostaje i raniji član Uprave Krasnodar Raguž.