Domagoj Vuković u Upravi Magme

Domagoj Vuković postao je odlukom Nadzornog odbora Magme član Uprave i novi direktor financija tvrtke, piše Business.hr

Vuković se nakon diplome na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2001. godine zaposlio  KPMG-u Croatia gdje je radio kao menadžer u odjelu revizije, a radno iskustvo stekao je kao voditelj timova u revizijama u Hrvatskoj.

Član je i ovlašteni revizor Hrvatske revizorske komore i The Association of Chartered Certified Accountants i ovlašteni računovođa Ujedinjenog kraljevstva.

Posao u Magmi preuzima 1. listopada.