HOK i iOLAP razvili najpotpuniju osiguravateljsku aplikaciju u Hrvatskoj

HOK i iOLAP razvili najpotpuniju osiguravateljsku aplikaciju u Hrvatskoj

Hrvatska osiguravajuća kuća - HOK i tvrtka iOLAP razvili su HOK digital - jedinstvenu web i mobilnu aplikaciju koja nudi cjelokupnu osiguravateljsku uslugu na jednom mjestu.

Osiguravateljske kuće putem interneta obično nude samo prodaju, a ovo rješenje obuhvaća znatno više - pregled polica, pregled i plaćanje računa, pregled asistencija s hitnim brojevima, pojednostavljenu prijavu štete, kao i pregled prijavljenih šteta i njihovih statusa te komunikacija s agentima HOK-a vezano za njih, kupnja novih polica ili obnova postojećih, integrirana korisnička podrška, slanje upita za ostale proizvode čija direktna kupnja preko aplikacije još nije podržana, a dodatne opcije još su u u pripremi. Također, aplikacijom je omogućena brza prijava štete bez potrebe za registracijom za osiguranike drugih osiguravajućih kuća, kako bi se optimizirao proces prijave šteta koje su počinili HOK-ovi osiguranici.

U slučaju osiguranja od obvezne autoodgovornosti, to znači da oštećenik koji je imao sudar s osobom osiguranom u HOK osiguranju ne mora ići osobno u osiguranje, već sve može riješiti na daljinu, naravno uz upload sve potrebne dokumentacije i fotografija.

U pozadini HOK digitala stoje napredni servisi i rješenja trećih strana, tehnologije, knjižnice i infrastruktura trenutačno dostupni na globalnom tržištu, kao što su, naprimjer, Node.js (open-source, cross-platform Javascript okruženje) i GraphQL (Facebookov query jezik za API-je), koji se upotrebljavaju za razvoj backend sustava, dok je za razvoj frontenda web-aplikacije korišten React.js (JavaScript knjižnica za izradu single-page web-aplikacija, koju održavaju Facebook i zajednica programera i tvrtki). Osim razvoja frontend i backend sustava, istodobno su razvijane i mobilne aplikacije za Android i iOS, i to s pomoću React Nativea, Facebookove open-source knjižnice za razvoj mobilnih aplikacija koji omogućuje pisanje jedinstvenog koda za obje mobilne platforme – Android i iOS. 

Također, u HOK digital integririrano pet izvorišnih sustava, a koristio se i cloud computing, odnosno Amazon Web Services (AWS), vodeći svjetski pružatelj usluga računarstva u oblaku. Iako je udio AWS-a trenutačno nešto manji, uporaba javnog clouda pionirski je i velik korak naprijed za cijelu osiguravateljsku industriju, te u HOK-u i iOLAP-u, zbog mnogobrojnih prednosti koje računarstvo u oblaku donosi, da će se HOK digital nastaviti razvijati u tom smjeru.

HOK digital dostupan je na webu, za Android i iOS: