mPorezna dobila iPhone verziju

mPorezna dobila iPhone verziju

mPorezna, mobilna aplikacija Porezne uprave namijenjena građanima, dobila je i svoju verziju za iPhone uređaje.

Dogodilo se to sedam mjeseci nakon pokretanja verzije za Android koja, kao i verzija za iPhone pruža uvid u podatke korisnika, u zaprimljene poruke i porezne akte, omogućuje podnošenje zahtjeve, dobivanje informacije o poreznim obvezama i slanje upit Poreznoj upravi o sustavu ePorezna i mPorezna. U veljači je objavljeno kako aplikacija omogućuje i traženja povrata poreza,

Porezni obveznici putem aplikacije mogu vidjeti i stanje na porezno knjigovodstvenoj kartici (PKK), preuzeti 2D barkod za provođenje plaćanja, pregledati detalje podnesenih obrazaca i zahtjeva, provjeriti obavijesti i rokove podnošenja obrazaca kroz personalizirani porezni kalendar, mogu podnijeti zahtjev za izmjenom podataka na poreznoj kartici (PK), zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga, zahtjev za izmjenom podataka u Registru poreznih obveznika, informativno izračunati podatke o plaći putem usluge kalkulatora za izračun plaće, direktno se obratiti Poreznoj upravi putem servisa „Pišite nam“ te anonimno prijaviti porezni i drugi prekršaj.

Također, poreznim obveznicima omogućen je uvid u podatke iz JOPPD obrasca (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja) za korisnika usluge, Uvid u IP1/IP2 - uvid u podatke o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu koji ulaze u godišnji obračun (obračunati i isplaćeni primici) i Uvid u IP3 - uvid u podatke o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu koji ne ulaze u godišnji obračun.

Za korištenje aplikacije potrebno se prijaviti putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) koristeći jednu od priznatih vjerodajnica NIAS sustava značajne ili niske razine sigurnosti.

Strateški cilj Porezne uprave je dvostrana elektronička komunikacija Porezne uprave i poreznih obveznika, stoga je uspostava elektroničkih usluga na mobilnim platformama značajan korak u širenju kruga korisnika i proširenja dostupnosti elektroničkih usluga Porezne uprave poreznim obveznicima. U sklopu ovog projekta razvijene su nove funkcionalnosti sustava ePorezna kroz uspostavu krovne mobilne aplikacije mPorezna unutar koje će se kroz funkcije mobilnih aplikacija omogućiti povećanje dostupnosti elektroničkih usluga Porezne uprave građanima i poduzetnicima.

Aplikaciju je razvio APIS IT, a sufinancirana je sredstvima Europske unije.