Pokrenuta mPorezna - mobilna aplikacija Porezne uprave

Pokrenuta mPorezna - mobilna aplikacija Porezne uprave

Pokrenuta je mPorezna, mobilna aplikacija Porezne uprave namijenjena građanima.

U ovom trenutku razvijena je samo verzija za Android, dok će iOS verzija biti razvijena u drugoj fazi projekta. mPoreznu je razvio APIS IT, a njome se može ostvariti uvid u vlastite podatke, vidjeti primljene poruke i porezne akte, podnositi zahtjeve, dobiti važne informacije o svojim poreznim obvezama i poslati upit Poreznoj upravi koji se tiče sustava ePorezna i mPorezna.

Za korištenje aplikacije potrebno se prijaviti putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) koristeći jednu od priznatih vjerodajnica NIAS sustava. Nakon prijave korisnik može odabrati PIN s četiri do osam znamenki, pa za buduće prijave vjerodajnice nisu potrebne.

Porezni obveznici putem aplikacije mogu vidjeti stanje na porezno knjigovodstvenoj kartici (PKK), preuzeti 2D barkod za provođenje plaćanja, pregledati detalje podnesenih obrazaca i zahtjeva, provjeriti obavijesti i rokove podnošenja obrazaca kroz personalizirani porezni kalendar, podnijeti zahtjev za izmjenom podataka na poreznoj kartici (PK), zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga, zahtjev za izmjenom podataka u Registru poreznih obveznika, informativno izračunati podatke o plaći putem usluge kalkulatora za izračun plaće, direktno se obratiti Poreznoj upravi putem servisa „Pišite nam“ te anonimno prijaviti porezni i drugi prekršaj. Poreznim obveznicima omogućen je i uvid u podatke iz JOPPD obrasca (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja) za korisnika usluge, Uvid u IP1/IP2 - uvid u podatke o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu koji ulaze u godišnji obračun (obračunati i isplaćeni primici) i Uvid u IP3 - uvid u podatke o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu koji ne ulaze u godišnji obračun. ​

Aplikacija je razvijena u sklopu projekta „Povezivanje i unaprjeđenje aplikativnih rješenja unutar Informacijskog sustava Porezne uprave i razvoj mPorezne“ sufinanciranog od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a zbog velikog broja integracija s drugim sustavima projekt razvoja bio je vrlo kompleksan.