Zagreb: Računi za plin, vodu i groblja od sada i preko KEKS Paya

Zagreb: Računi za plin, vodu i groblja od sada i preko KEKS Paya

Gradska plinara Zagreb - Opskrba, Vodoopskrba i odvodnja te Gradska groblja pridružili su se tvrtkama Zagrebačkog holdinga koje omogućuju plaćanje KEKS Payom.

Ova aplikacija Erste banke koja je otvorena za korisnike svih banaka ne omogućuje samo plaćanje računa bez naknada, nego i mjesečno primanje jedinstvenih uplatnica u digitalnom obliku u KEKS Pay aplikaciji i na e-mail ako korisnici izaberu tu opciju.

Keks je do sada bio povezan s komunalnom naknadom, naknadom za uređenje voda, naknadom za odvoz komunalnog otpada (Podružnica Čistoća), a sada su tu već spomenuti plin, voda godišnja grobna naknada.

Zagrebački holding navodi kako su na sebe preuzeli sve troškove naknada, te je usluga za korisnika KEKS Paya besplatna. Zagrebački holding ovom uslugom ujedno smanjuje svoje troškove za papir, tisak i dostavu računa na kućnu adresu, a time doprinosi očuvanju okoliša.

Osim posjedovanja Keks aplikacije na mobitelu, potrebno je odabrati opciju „KEKS Pay režije“ i potom željenim tvrtkama poslati zahtjev za primanje uplatnica u aplikaciju. Po odobrenju zahtjeva od strane tih tvrtki, buduće uplatnice korisnici više neće primati na kućnu adresu, već ih u KEKS Pay primaju digitalno i u PDF formatu, a po želji i na e-mail. Sve transakcije u KEKS Payu mogu se izvršiti terećenjem debitnih, kreditnih ili prepaid kartica, bilo koje banke (Visa, Mastercard®, Maestro® ili Diners Club), terećenjem besplatnog prepaid KEKS računa unutar aplikacije ili drugih transakcijskih računa Erste banke. Više informacija dostupno je na stranicama Keksa.

Nakon izvršene uplate jedinstvene uplatnice ili drugih računa Zagrebačkog holdinga,  potvrdu o uplati korisnik automatski prima na svoj na e-mail, a sve transakcije su korisnicima u KEKS Payu dostupni 11 godina, a pripadajući dokumenti u PDF formatu najmanje dvije. U tom smislu KEKS Pay predstavlja ujedno arhivu računa koja je korisnicima uvijek dostupna, pa čak i ako deinstaliraju aplikaciju i kasnije je ponovno instaliraju. Korisnik od usluge „KEKS Pay režije“ po želji može odustati u bilo kojem trenutku, a deaktivacija usluge se provodi također digitalno putem aplikacije.

Osim u Zagrebu, usluga besplatnog plaćanja gradskih režija već neko vrijeme je dostupna u 20-ak hrvatskih gradova i povezana sa 76 izdavatelja računa, dok se novi izdavatelji kontinuirano suključuju. To su nejčešće jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, vrtići i osiguranja.