Koja mjesta na Jadranu izbjegavati?

Sezona godišnjih odmora i kupanja se bliži, pa je sve aktualnije i pitanje o čistoći mora na hrvatskim plažama koju svake godine ispituje ministarstvo zaštite okolišta, prostornog uređenja i graditeljstva.

Prema podacima prikupljenima u razdoblju od prvi svibnja do drugi lipnja, najveći broj plaža na hrvatskoj strani Jadrana ima oznaku izvrsne čistoće mora, manji broj ima oznaku dobre ili zadovoljavajuće čistoće mora, a niti jedno nema oznaku nezadovoljavajuće čistoće mora.

Detaljniji podaci mogu se vidjeti na stranicama ministarstva http://www.izor.hr/kakvoca/ gdje su pregledno prikazani podaci za niz lokacija, a među plažama koje su ocijenjene nešto slabijom oznakom "zadovoljavajuće" su Dobrinj na Krku, Skradin, Trogir i Ploče.