Google razvija programski jezik Noop

Google je razvio novi programski jezik Noop sličan Javi, namijanjen izvođenju na Java Virtual Machineu - računalnoj aplikaciji koja interpretira i kompajlira Java bytekod.

Prema informacijama sa Googleove stranice o Noopu, cilj tog jezika je spojiti najbolje od starih i novih programski jezika, ohrabrujući sintaksom ono što se smatra dobrom programerskom praksom, a obeshrabrujući pri tome loše navike u programiranju. Kako je Noop trenutno u ranoj fazi razvoja, "u njemu se (još) ne može kodirati ništa zanimljivo" navodi se na službenoj stranici.

Motiv za osmišljavanje novog jezika krio se u tome da su programeri do sada često kreirali kod koji je bilo teško testirati i održavati, a bez da su to shvaćali, što je na velikim projektima rezultiralo kasnijim problemima za cijeli programerski tim. Analiziranjem ovog problema, Google je pronašao uzrok problema u mogućnostima programskih jezika, poput globalno vidljivog stanja, te krivo korištenje podklasa i API-ja.

Kod ovog jezika na kojem radi ekipa iz Googlea i još nekoliko tvrtki bit će sličan Javi, a njegov cilj je izgraditi tzv. dependency injection i mogućnost testiranja već od samog početka. Više informacija možete pronaći na http://code.google.com/p/noop/