Kraj kompliciranom mijenjanju baterije na mobitelu

Kraj kompliciranom mijenjanju baterije na mobitelu

Odbor za okoliš Europskog parlamenta izglasao je nedavno Uredbu za baterije.

Objavljeno je to u priopćenju EU zastupnice Biljane Borzan, koja je istaknula kako će nova uredba omogućiti dulje trajanje baterija, njihovu lakšu zamjenu i uvođenje oznaka na baterijama koja će pokazivati koliko im je očekivano trajanje.

„Čak 42 posto kvarova na pametnim telefonima i 27 posto kvarova na laptopima je povezano s baterijom. Svi se sjećamo vremena kada se baterija na mobitelu mogla lako izvaditi i zamijeniti te je svatko od nas mogao biti sam svoj majstor. Sada se mobiteli sastavljaju na način da se baterija zalijepi i ako ju pokušate odvojiti, velika je šansa da ćete dodatno oštetiti uređaj“, kaže Borzan.

Njeno nedavno istraživanje je pokazalo kako više od 94 posto građana Hrvatske smatra kako se baterije na uređajima trebaju moći lakše zamijeniti. Ova Uredba obvezuje proizvođače da do najkasnije 2024. počnu proizvoditi baterije na način da ih i serviseri i sami potrošači mogu lako zamijeniti.

„Dodatni problem na koji je ukazalo moje istraživanje je činjenica da je više od 57 posto građana primijetilo da im se trajanje baterije na mobitelu skratilo nakon što su ažurirali operativni sustav. Apple i Samsung su već kažnjeni u Italiji i Francuskoj radi namjernog usporavanja uređaja kako bi se građane primoralo da kupe novi. Ovom uredbom bi trebala uvesti transparentnost jer će na bateriji biti označeno koliko ona može trajati“, objasnila je Borzan.

Uredba je usvojena sa 74 glasa za, osam protiv i pet suzdržanih.

S obzirom na nova pravila, rep.hr je sudskom vještaku za informatiku i telekomunikacije Saši Aksentijeviću postavio tri pitanja:

Baterije se kod dosta modela donedavno nisu mogle lako izvaditi, Znači li to da će u ekstremnim slučajevima biti lakše spriječiti praćenje ili prisluškivanje?  
Tu se nema što previše reći - tko želi izvaditi bateriju sada će biti posve siguran da ga je nemoguće pratiti ili slušati iako u gotovo svim slučajevima to nije ni bilo moguće kad su telefoni ugašeni.

Znači li lakše vađenje baterije da će i mobiteli izgubiti na vodootpornosti?
Što se tiče vodootpornosti modela, za to postoje određeni standardi (IP) koji definiraju kriterije. Moguće je napraviti i uređaj s baterijom koja se skida koji zadovoljava određene IP standarde. Treba imati na umu da i sada postoje situacije da telefoni koji zadovoljavaju npr. standard IP67 prestaju raditi kad ih se smoči.

Kako će biti riješeno navođenje trajanja baterije? Hoće li biti vezano uz neki postotak njezinog kapaciteta?
Što se tiče trajanja, prvi dio se odnosi na to da su updatei OSa i firmwarea namjerno i bez razloga usporavali rad mobitela, sto je proizvođačima dokazano. Drugi dio se odnosi na to sto je novom direktivom predviđeno da se od 1.1.2027. na baterije stavljaju podaci o očekivanom trajanju. Pretpostavljam da ce to biti sukladno nekom tehničkom standardu, uz određenu struju pražnjenja, i u konkretnim primjenama. Krajnjem korisniku će to biti vjerojatno beskorisna informacija, osim ako uspoređuje takva nominalna trajanja različitih baterija uređaja, neovisno o obrascu njihovog korištenja.