U Hrvatskoj lani prikupljeno preko 5.700 tona e-otpada

Najbrže rastuća vrsta otpada, s prosječnom godišnjom stopom porasta od 10 posto, je takozvani e-otpad, piše Privredni vjesnik.

Kako se na hrvatsko tržište godišnje plasira između 55 tisuća i 60 tisuća tona nove električne i elektroničke opreme, sa stalnom tendencijom rasta, povečavaju se i količine e-otpada.

Zbog toga je postalo potrebno stvoriti učinkoviti sustav gospodarenja e-otpadom koji bi trebao zaustaviti njegovo gomilanje. Pravilnikom iz 2007. godine regulirano je gospodarenje tom vrstom otpada, kroz sustav odvojenog sakupljanja. Cilj je dosegnuti prosječno barem četiri kilograma odvojeno skupljenog otpada iz kućanstava po stanovniku, a već je postignut i određeni napredak u tome.

Prema podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2008. je godini prikupljeno više od 5700 tona e-otpada. Od toga gotovo polovinu, točnije preko 2700 tona, čine veliki kućanski uređaji, a dodatnih 1700 tona informatička i telekomunikacijska oprema. Ostatak čini oprema opreme široke potrošnje, poput radio i televizijskih uređaja, te mali kućanski aparati.