6,3 milijuna eura za školska računala, robote, dronove...

6,3 milijuna eura za školska računala, robote, dronove...

CARNET je raspisao natječaj za nabavu uređaja za primjenu digitalne tehnologije u nastavi procijenjene vrijednosti 6,32 milijuna eura plus PDV.

Riječ je o projektu kojim će se opremiti 1553 lokacije škola u Hrvatskoj, a uključuje isporuku, instalaciju, konfiguriranje, testiranje i postprodajnu podršku. Naziv projekta je "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće."

Projekt je nastavak pilot projekta u kojem je od 2015. do 2018. godine sudjelovala 151 škola. e-Škole su digitalno zrele škole, spojene brzom internet vezom, visoko opremljene adekvatnom IKT opremom te visokom  razinom automatizacije poslovnih i edukacijskih procesa. Zaposlenici u takvim školama su digitalno kompetentni, a učenici se potiču i uče da sami postanu digitalno kompetentni. Zaposlenici i učenici svakodnevno koriste IKT opremu u svrhu obrazovanja, uključujući, ali ne i ograničavajući se, na korištenje edukacijskih aplikacija i digitalnih obrazovnih sadržaja, osiguravajući na taj način da današnji učenici postanu konkurentni na tržištu rada sutrašnjice

Natječaj je podijeljen u 12 grupa, pri čemu je najvrijednija prva u kojoj se nabavlja računalna i audio oprema procijenjene vrijednosti 2,43 milijuna eura plus PDV. Ona uključuje 1115 stolnih računala, 1406 grafičkih tableta i 925 setova za studijsko snimanje s pripadajućom opremom.

Drugim grupama se nabavljaju 203 seta s 10 i 42 seta s pet sklopivih prograbilnih interaktivnih robota (procijenjena vrijednost 444.000 eura plus PDV), 400 setova s tri sklopiva interaktivna programibilna robota (168.000 eura + PDV), 1701 interaktivni roboti pokretan s četii noge (478.400 eura plus PDV), 502 interaktivna senzora (292.800 eura plus PDV), 966 3D printera (628.000 eura plus PDV), 100 setova modularnih mikroračunala (64.000 eura plus PDV), 624 edukacijska drona (432.000 eura plus PDV), 844 senzora za mjerenje kvalitete zraka (148.800 eura plus PDV), 305 digitalnih bežičnih vremenskih stanica (518.400 eura plus PDV), 849 setova za programiranje na bazi mikro modula (455.200 eura plus PDV) i 1234 mala seta za uvod u elektroniku, 679 malih setova i 576 velikih setova za uvod u elektroniku i programiranje.(260.000 eura plus PDV).,​