APIS IT traži zgradu za podatkovni centar

APIS IT traži zgradu za podatkovni centar

Tvrtka APIS IT planira kupiti poslovnu građevinu u koju planira smjestiti podatkovni centar.

U javnom pozivu za prikupljanje ponuda (PDF) objavljeno je kako će se građevina koristiti za smještaj informatičke opreme u skladu s uvjetima iz Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu te međunarodnim standardima za upravljanje informacijskom sigurnošću i kontinuitetom poslovanja. Prema neslužbenim informacijama, u objektu će se nalaziti Centar dijeljenih usluga - projekt vrijedan oko 370 milijuna kuna koji će služiti koordinaciji i upravljanju korištenja ICT aplikacija i e-usluga koje razne Vladine institucije pružaju građanima.

Površina zgrade morat će iznositi najmanje 1000 kvadratnih metara, a sama građevina mora ispunjavati niz sigurnosnih uvjeta kako bi se eliminirao ili smanjio rizik od požara, poplava, potresa i drugih opasnosti. Udaljenost građevine treba biti veća od 20 km od sjedišta tvrtke, a uspostavljena okolina mora se temeljiti na TIER 3 međunarodnom standardu okoline podatkovnog centra.