Glas poduzetnika upozorava: Država naglo zatvorila e-Savjetovanje o Zakonu o HGK

Glas poduzetnika upozorava: Država naglo zatvorila e-Savjetovanje o Zakonu o HGK

Udruga Glas poduzetnika skrenula je pozornost na činjenicu da je e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori zatvoreno prije roka i bez prethodne najave.

Za neupućene, e-Savjetovanja je servis na kojem zainteresirane strane mogu komentirati prijedloge zakona i druge državne akte, pri čemu po završetku savjetovanja moraju dobiti i odgovore. Navedeno savjetovanje trebalo je biti otvoreno od 2. do 17. srpnja, a zatvoreno je bez prethodne najave za samo pet dana, od čega tri radna.

Udruga Glas poduzetnika ističe kako je danas preuranjeno objavljeno i izvješće o savjetovanju u kojem nije uzet u obzir jedan od glavnih prijedloga udruge prema kojem bi se ukinulo obvezno članstvo.

UGP upozorio i na sporne dijelove prijedloga Nacrta prijedloga Zakona

Glas poduzetnika ističe kako misli da članstvo u HGK ne smije biti obvezno kako je predloženo u članku 4. prijedloga Zakona. Ističu i kako su članci 30. do 32. sročeni na zbunjujući način i sugeriraju nadopunu kako bi bilo jasno definirano da najmanje firme neće plaćati članarinu kako je i predloženo.

Najspornijim dijelom prijedloga Zakona smatraju članak 38. prema kojem se male tvrtke koje ne žele plaćati članarinu o tome moraju izjasniti u roku 30 dana od stupanja Zakona na snagu.

Istaknuli su i kako po pitanju biranja tijela i internog funkcioniranja HGK ostaje netransparentna te zahtijevaju da se promijeni način izbora predsjednika HGK. Do sada ga je birala i razrješavala skupština, a Udruga Glas poduzetnika inzistira da ga biraju svi članovi po principu jedan član - jedan glas.

(Na fotografiji iznad članka je Nadan Vidošević, nekadašnji predsjednik Komore, ujedno i simbol njezinog načina funkcioniranja)