Europska komisija ima 107 milijuna eura za jačanje cybersigurnosti

Europska komisija ima 107 milijuna eura za jačanje cybersigurnosti

Europska Komisija i Europski centar za stručnost u području cybersigurnosti (ECCC) objavili su novi poziv na podnošenje prijedloga u ukupnom iznosu od 71 milijun EUR u okviru programa rada za digitalnu Europu za razdoblje 2023. - 2024. za djelovanja u području cybersigurnosti radi jačanja operativne suradnje i zajedničkih kapaciteta s državama članicama na razini EU-a.

Više informacija o tome može se pronaći u natječajnoj dokumentaciji. Od navedenog iznosa 35 milijuna EUR bit će namijenjeno uspostavi mehanizma za cybersigurnost u izvanrednim  situacijama, kojim će se podupirati mjere pripravnosti i uzajamne pomoći država članica u slučaju kiberincidenata, kako je navedeno i u predloženom Aktu EU-a o kibernetičkoj solidarnosti. Kako bi se osigurala snažnija cybersigurnost za industriju, novoosnovana poduzeća i MSP-ove diljem EU-a, 30 milijuna EUR poduprijet će provedbu Direktive NIS2 i predloženog akta EU-a o cyberotpornosti. Dodatnim mjerama potpore u iznosu od šest milijuna EUR poticat će se koordinacija između civilne i obrambene sfere cybersigurnosti te sudjelovanje dionika u području normizacije. Poziv je otvoren do 26. rujna 2023. subjektima iz država članica EU-a i zemalja EFTA-e/EGP-a.

Istodobno je prethodni poziv ponovno otvoren do 6. srpnja 2023. kako bi se stvorile dodatne mogućnosti za preostali ukupni proračun od 36,5 milijuna EUR. To obuhvaća područja otpornosti, koordinacije i cybersigurnosti (3,4 milijuna EUR), izgradnju kapaciteta za centre za sigurnosne operacije (26,3 milijuna EUR) i uvođenje inovativnih rješenja za kibersigurnost (6,8 milijuna EUR).