FER dobio novi logo

FER dobio novi logo

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu nakon gotovo 25 godina danas je predstavio novi vizualni identitet.

Novi logo predstavljen je u manjem krugu ljudi, s obzirom da je javno predstavljanje otkazano zbog mjera koje se poduzimaju radi sprječavanja širenja korona virusa. U poslanom priopćenju s FER-a poručuju kako novi logotip još snažnije definira FER kao brand koji jamči vrhunsko obrazovanje, vrhunsku znanost i vrhunski istraživački kapacitet.

To je treća promjena vizualnog identiteta FER-a od njegovog osnutka. Prvi natječaj za idejno rješenje zaštitnog znaka, tadašnjeg Elektrotehničkoga fakulteta u Zagrebu, raspisan je 1966. godine kada je dekan prof. dr. sc. Vladimir Muljević, smatrajući potrebnim da studentsku organizaciju što više zainteresira za rad i život na Fakultetu, pritom ponudio i novčane nagrade u iznosu od 150, 100 i 50 novih dinara.

Druga promjena uslijedila je 30 godina kasnije i bila je razumljiv korak nakon promjene imena fakulteta u današnji naziv - Fakultet elektrotehnike i računarstva. 

„Pročišćeni znak FER-a prati evoluciju Fakulteta i odražava vrhunska postignuća koja imamo u području obrazovanja, istraživanja i struke. Vjerujemo da se s tim znakom mogu identificirati sve generacije i da će biti prepoznatljiv ne samo u Hrvatskoj, nego i u međunarodnom okruženju, kojem se otvaramo ove jeseni s našim studijskim programom na engleskom jeziku“, istaknuo je za ovu priliku dekan FER-a, prof. dr. sc. Gordan Gledec.

Novi vizualni identitet osmislila je dizajnerica Jelena Rebrnjak iz agencije Bornfight, koja je svoju inspiraciju pronašla u junakinji moderne tehnologije, američkoj znanstvenici i programerki Grace Hopper. Asocijacije koje je izdvojila kao vrijednosti FER-a su sistematičnost, prilagodljivost i progres, iz čega proizlazi slogan „Uči iz prošlosti, istražuj sada, izumi budućnost“.

Predstavljanje novog vizualnog identiteta obilježeno je u manjem krugu prisutnih u prostorijama Fakulteta gdje su prisutni mogli preuzeti svoje primjerke promotivnih materijala te zaigrati popularnu igricu Pac-Man na videozidu smještenom u auli. Igrica je za ovu priliku posebno prilagođena tako da novi logo FER-a služi kao labirint za Pac-Man i duhove.

Što se priče o novom logotipu tiče, ideja je da FER prvenstveno počiva na jakim vrijednostima. sistematičnosti, prilagodljivosti i progresu.Te vrijednosti prožimaju se kroz cjelokupno djelovanje FER-a i njegovih ambasadora - profesora, istraživačke zajednice i studenata. To se očituje u edukacijskom pristupu, u istraživačkom pristupu, odnosu i očekivanjima prema studentima, u pristupu kolegama i u javnom predstavljanju. FER-ovi ambasadori su autentični profesionalci.

Znak formom imitira osjećaj pokreta u vremenu - od statičnog i “zatvorenog” slova F koji je start, do slova R koje “nastavlja putovanje” i za sobom “vuče” slovo E - tri slova su spojena u dinamičnu formu koja se “kreće prema naprijed”.

Boje branda proizašle su iz asocijacije na dvije glavne grane FER-a - žuta za elektrotehniku i plava za računarstvo. Popraćena neutralnim bojama, ova paleta daje šarolike mogućnosti,  može pokriti dinamiku karaktera FER-a ili biti umjerenija, ovisno o tome kome se brand obraća.

Zgrada FER-a prije nekoliko dana svijetlila je na način da je na njoj bio prikazan stari logotip, što je rep.hr objavio na društvenim mrežama. Večeras će na njoj svijetliti novi logo.