HAKOM-ov natječaj: Autore aplikacija čeka pet milijuna kuna

HAKOM-ov natječaj: Autore aplikacija čeka pet milijuna kuna

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije raspisala je javni natječaj preko kojeg je ukupno pet milijuna kuna osigurano za autore softverskih aplikacija koje trebaju doprinijeti kvaliteti života na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i  na otocima.

Aplikacije se trebaju temeljiti na idejama odabranima tijekom prve faze programa razvoj širokopojasnosti u kojem je niz pojedinaca i tvrtki ponudio svoje prijedloge potencijalno korisnih aplikacija. Izabrane su sljedeće, uz koje se nalaze procijenjeni iznosi koje HAKOM osigurava za njihovu realizaciju, a koji će vjerojatno biti spušteni kao posljedica natječaja: projekt osobni terapeut (550.000 kuna), prilagođavanje sadržaja weba HZJZ-a slijepim osobama (120.000 kuna), informatizacija patronažnih sestara u RH (530.000 kuna), uzbunjivanje vatrogasaca (170.000 kuna), praćenje vatrogasnih vozila i osoba na intervencijama (600.000 kuna), lektire na dlanu (350.000 kuna), simulator za izračun isplativosti uzgoja biljnih kultura (400.000 kuna), Total Expo - virtualni velesajam (450.000 kuna), kod za Hrvatsku (330.000 kuna) i teleradiologija (1.500.000 kuna)

Na natječaju mogu sudjelovati pravne ili fizičke osobe, odnosno tijela državne uprave, lokalne zajednice, obrazovne i istraživačke institucije, privatna i javna poduzeća, neprofitne organizacije ili građani. Rok za dostavu ponuda traje do 4. ožujka 2013. godine.

Više informacija o cijelom natječaju može se saznati na stranicama Narodnih novina, kakve su sve aplikacije predlagane u prvoj fazi može se vidjeti ovdje, puni sadržaj HAKOM-ovog priopćenja ovdje, a rep.hr-ov raniji tekst koji je najavljivao prvu fazu natječaja u prosincu 2011. godine ovdje.