Hrvatske šume nabavit će Microsoftove licence vrijedne skoro 10 milijuna

Hrvatske šume nabavit će Microsoftove licence vrijedne skoro 10 milijuna

Hrvatske šume raspisale su natječaj za nastavak Enterprise ugovora s tvrtkom Microsoft procijenjene vrijednosti 9,9 milijuna kuna plus PDV.

Predmet ovog okvirnog sporazuma koji će se sklopiti na 34 mjeseca su licence za korištenje Microsoftovog softvera, uz popratne usluge i prava. Nabavom je predviđeno održavanje postojećih i nabava novih MS licenci s ciljem zadržavanja pogodnosti koje pruža MBSA ugovor.

Uz isporuku MS proizvoda, Hrvatske šume žele dobiti pravo na preuzimanje novih verzija softvera, online i telefonsku podršku 24x7, pristup e-Learningu, besplatne savjetodavne usluge o načinu licenciranja i optimizaciji korištenja Microsoft programskih proizvoda, korištenje određene količine Microsoft Official Training edukacija i konzultantske usluge za prilagodbu i implementaciju novih Microsoft licenci u okruženju naručitelja.

Popis i količina licenci vidljiva je u troškovniku. Prema podacima Digitalne komore, Hrvatske šume su u 2019. godini imale 8163 zaposlenika, a najzastupljeniji softverski paket u troškovniku je Office 365, za koji će uzeti 2702 licence.