King ICT, ASSE, Setcor i Combis dobili natječaje za nabavu uslužnih platformi

King ICT, ASSE, Setcor i Combis dobili natječaje za nabavu uslužnih platformi

Objavljeni su rezultati natječaja za nabavu uslužnih platformi koji je raspisao Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Riječ je o natječaju procijenjene vrijednosti 12,31 milijuna kuna plus PDV podijeljenom u četiri grupe.

Posao nabave Središnjeg sustava nadzora informacijske sigurnosti (SIEM) dobio je King ICT, čija je ponuda vrijedna 2,74 milijuna kuna plus PDV pobijedila konkurentsku ponudu tvrtke Diverto.

Riječ je o sustavu namijenjenom za agregaciju, korelaciju sigurnosnih događaja te aktivno alarmiranje u situacijama pojave sigurnosnih incidenata. SIEM sustav će biti instaliran u obliku „as a service” kao multi tenant platforma namijenjena korisnicima CDU platforme za nadzor udomljenih sustava s mogućnosti proširenja na sustave na lokaciji korisnika. Korisnici na temelju ove SIEM platforma imaju mogućnost uspostavljanja svog Security Operations Centre (SOC).

Posao nabave Platforme za kontaktni centar i za prijavu problema IKT-u (ITSM) dobio je ASEE (Asseco SEE) uz ponudu vrijednu 2,60 milijuna kuna plus PDV.

Usluga korištenja jedinstvene platforme za kontaktni centar i za prijavu problema IKT podršci i njeno rješavanje predstavlja rješenje koje će omogućiti informatičkoj podršci u javnoj upravi upravljanje svim vrstama kontakata s korisnicima IKT sustava – zaposlenicima TDU-a ,TJV-a i LS-a (telefon, mail, chat, , itd.) unutar istog sučelja. Navedena usluga će se implementirati u svim tijelima javne uprave koja veću pažnju posvećuju davanju kvalitetne i pravovremene informacije, brzom i efikasnom rješavanju problema s ciljem povećanja zadovoljstva korisnika ICT sustava, smanjenja troškova, povećanja efikasnosti i produktivnosti zaposlenika. Platforma će omogućiti podršku u rješavanju IKT problema informatičkim administratorima tijela državne uprave, tako da se evidentiraju, prate i rješavaju IKT prijave koje prijavljuju administratori tijela državne uprave ili korisnici/djelatnici koji na tim sustavima rade.

Posao nabave Platforme za upravljanje sadržajem portala dobio je Setcor uz ponudu vrijednu 891.000 kuna plus PDV. (U jednom od dokumenata spominje se da ju je dobio Combis, ali je vjerojatno riječ o pogrešci, jer u drugima piše da ju je dobio Setcor, op.a.)

Platforma za upravljanje sadržajem portala je usluga namijenjena CDU korisnicima za udomljavanje web stranica dostupnih s interneta. Usluga uključuje self-service portal kojim se upravlja uslugom od strane korisnika i centralno mjesto za administraciju i provizioniranje dostupnih projekata, upravljanje hosting korisnicima i njihovim resursima (SSL, domene, hosting projekata itd.) od strane CDU djelatnika (administratora). Usluga je integrirana s E-Službenik portalom putem standardnog SaaS API-a. Platforma omogućava udomljavanje web stranica u linux tehnologiji te omogućuje provizioniranje MySQL baze podataka koja se koristi unutar web stranice. U sklopu webhostinga bit će implementiran alat za jednostavnu i brzu izradu web stranice iz dostupnih predložaka.

Iako je iznos veći od procijenjene vrijednosti, postupak nije poništen, jer naručitelj ima osigurana sredstva. 

Posao Nadogradnje središinjeg sustava interoperabilnosti dobio je Combis uz ponudu vrijednu 4,73 milijuna kuna plus PDV, što je bilo znatno više od procijenjene vrijednosti od 2,31 milijuna kuna, ali postupak nije poništen jer naručitelj ima osigurana sredstva.

U sklopu ovog predmeta nabave očekuje se isporuka nadogradnje postojeće platforme za interoperabilnost koja uključuje sav potreban softver te usluge proširenog jamstva.