LED displejima lakše do slobodnog parkinga u Splitu

LED displejima lakše do slobodnog parkinga u Splitu

Grad Split svojim vozačima već pomaže da nađu parking mobilnom aplikacijom, a sada će to činiti i putem LED displeja.

Riječ je o 12 usmjerivača prometa koji se u sklopu pilot projekta ovih dana postavljaju n pet lokacija, a vrijednost projekta i građevinskih radova je 264.000 kuna plus PDV. Navedene lokacije su Poljička cesta, Zvonimirova, Domovinskog rata (kod hotela Atrium i kod križanja Domovinskog rata i Gundulićeve) te križanje Gundulićeve i Zrinsko-Frankopanske ulice.

Displeji na nekim lokacijama su već profunkcionirali, a integrirani su s aplikacijom Splitparking iz koje povlače podatke u stvarnom vremenu. Displeji trenutno prikazuju samo slobodna mjesta na nekoliko parkirališta, dok navedena mobilna aplikacija obuhvaća i ulična parkirna mjesta u onim dijelovima grada u kojima su postavljeni pametni senzori, no u planu je i postavljanje displeja koji bi prikazivali stanje s parkirnim mjestima u ulicama.