Ministarstvo gospodarstva predlaže poticaje za automatizaciju, robotizaciju i digitalizaciju

Ministarstvo gospodarstva predlaže poticaje za automatizaciju, robotizaciju i digitalizaciju

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je na e-Savjetovanju nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja.

Kako i samo ministarstvo navodi u obrazloženju promjena, njima se želi uvesti nove poticajne mjere za ulaganje u RH - potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizaciju, robotizaciju i digitalizaciju u proizvodno-prerađivačkih procesima. 
Odnose se isključivo na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkom sektoru. Osnovna namjena potpore za modernizaciju poslovnih procesa je unaprjeđenje postojeće tehnološke razine poslovnih procesa unutar proizvodno-prerađivačke industrije i njena transformacija prema tehnološkoj razini industrije 4.0

Projekt ulaganja za koji se odobrava potpora za modernizaciju poslovnih procesa predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore u iznosu protuvrijednosti kuna u minimalnom iznosu od 500.000,00 eura, uz uvjet očuvanja početnog stanja zaposlenih iz članka 6. stavka 1. točke 5. Zakona kod korisnika potpore tijekom cijelog razdoblja korištenja potpora, a ne kraće od minimalnog razdoblja očuvanja predmetnog projekta ulaganja za koji se namjerava koristiti potpora za modernizaciju poslovnih procesa.

Prema prijedlogu, za ulaganja veća od 500.000 eura, korisniku potporu smanjit će se stopa poreza na dobit od 50 do 100 posto,