Ministarstvo ipak ne briše Moj eRačun s popisa posrednika

Ministarstvo ipak ne briše Moj eRačun s popisa posrednika

Informaciju kako je Ministarstvo gospodarstva najavilo kako će tvrtka Elektronički računi, posrednik u plaćanju e-računima, biti izbrisana s Popisa informacijskih posrednika koji razmjenjuju eRačune demantiralo je samo ministarstvo.

Mail u kojem se navodi ta odluka prenijeli su 5. prosinca Bug.hr te konzultant Marko Rakar na svojoj Facebook stranici. U tom mailu kao obrazloženje za ovako radikalan potez ministarstvo navelo se kako više od 21.500 poruka odnosno eRačuna servis Moj eRačun nije isporučio korisnicima.

Dan kasnije, ministarstvo je objavilo demanti prema kojem se radi samo o mjeri privremenog brisanja, a ne o zabrani rada. Prenosimo ga u cijelosti:

DEMANTI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA:
Jučerašnja obavijest o nedostupnosti slanja i zaprimanja eRačuna putem servisa "Moj eRačun", informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o., koju smo uputili kao resorno ministarstvo nadležno za područje razmjene eRačuna, bila je namijenjena isključivo informacijskim posrednicima, kako bi svoje korisnike dobavljače/izdavatelje eRačuna (koji su nam prijavili nemogućnost slanja eRačuna prema korisnicima servisa Moj eRačun) obavijestili o mogućnosti propisanoj Pravilnikom o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi. U njemu je navedeno da izdavatelj eRačuna može račun i prateće isprave poslati naručitelju u papirnatom obliku kao poštansku pošiljku ili na drugi međusobno dogovoreni način, ukoliko zbog tehničkih poteškoća ne može poslati eRačun.

Stoga, namjera te obavijesti bila je prvenstveno zaštita dobavljača – izdavatelja eRačuna, koji nisu mogli izdati ili isporučiti eRačuna javnim naručiteljima, te s tim u vezi nisu mogli naplaćivati svoje usluge, robu ili radove, kao i zaštita svih ostalih korisnika centralne platforme, što smo sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, te svim podzakonskim aktima koji uređuju područje razmjene eRačuna, dužni i činiti. To podrazumijeva i obavještavanje informacijskih posrednika o svim bitnim situacijama i informacijama na tržištu eRačuna.

Sve navedeno je upravo zato i propisano, te se čini isključivo zbog zaštite korisnika centralne platforme te javnih naručitelja, njihovih dobavljača (koji se moraju naplatiti nakon izvršene usluge, isporučene robe ili radova) i same tržišne utakmice.

Popis informacijskih posrednika na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta je indikativan i predstavlja popis informacijskih posrednika za razmjenu eRačuna, koji iste razmjenjuju sukladno zakonskim propisima i normama Europske unije za eRačun, te svaki posrednik može potencijalno iskusiti tehničke poteškoće. No, ukoliko su te poteškoće većih razmjera te ukoliko utječu na tržište, a pri tome imaju i fiskalne učinke (sve sukladno zakonu i pravilniku), razumije se da posrednik može biti privremeno brisan dok iste ne otkloni.

Dakle, radi se o eventualnom privremenom brisanju, a nikako ne o zabrani rada ili trajnom uklanjanju s popisa, kao što je pogrešno i netočno navedeno u pojedinim medijima, te smo iz tog razloga istima uputili i demantij.

DEMANTI TVRTKE ELEKTRONIČKI RAČUNI:
"Moj-eRačun i dalje je objavljen na Popisu informacijskih posrednika koji su povezani na centralnu platformu i usklađeni s normom za e-Račun dostupnog na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Zabrana rada ili trajno uklanjanje s popisa nije bila namjera Ministarstva. Razmjena eRačuna između Centralne platforme i servisa Moj-eRačun upravo teče nesmetano u oba smjera. Sukladno tome, objavljeni članak u potpunosti je neistinit te povrijeđuje prava i interese tvrtke Elektronički računi d.o.o.

Prema informacijama iz Ministarstva, dopis koji je distribuiran informacijskim posrednicima predstavljao je podlogu da posrednici mogu neposlane račune – uslijed nedostupnosti posrednika, a sukladno Pravilniku – poslati u papirnatom obliku. Žao nam je što je postupanje Ministarstva koje je u skladu s Pravilnikom bilo pogrešno protumačeno, najviše zbog odlične suradnje koju imamo i s Ministarstvom, a koju isto njeguje i s ostalim posrednicima. Napominjemo, Elektronički računi d.o.o. su po zaprimanju prijave poteškoća promptno reagirali i otklonili uočene probleme.

Sama obavijest da Elektronički računi d.o.o. nisu dostupni za razmjenu eRačuna sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi izazvana je pogreškom pri slanju povratnih statusa prema Centralnoj platformi dok je razmjena računa u spornom periodu bila funkcionalna. Dakle, računi su se razmjenjivali standardnom dinamikom i razmjena računa ni u jednom trenutku nije bila u potpunosti onemogućena.

“Konkurencija je tu da katalizira najbolji proizvod za krajnje kupce. Spremni smo za tržišnu utakmicu, ali ovakve niske udarce nećemo tolerirati. Servis Moj-eRačun je digitalizirao Hrvatsku u segmentu elektroničkih dokumenata, odgojio je i pokazao put još prije 6 godina. Kada je Zakon o elektroničkom računu u javnoj nabavi stupio na snagu 1.7.2019. godine Moj-eRačun postao je platforma preko koje svaki dan u razmjeni elektroničkih dokumenata sudjeluje preko 80 000 poslovnih korisnika”, navodi Marko Emer, direktor tvrtke Elektronički računi d.o.o.

E-RAČUNIMA SE BAVI 17 TVRTKI
Elektronički računi u vlasništvu su tvrtke Croesus savjetovanje, Nenada Pavletića i Marka Emera koji obnaša i funkciju direktora u tvrtki. Ako dođe do najavljenog brisanja Elektroničkih računa, broj posrednika za uslugu eRačuna smanjit će se na 16. To su FINA, Hrvatska pošta, mSTART, Megatrend Redok, Hitra produkcija dokumenata, Editel Adria, POS, Optim IT, Raverus, DB informatika, ExaByte, V6 informatika, Pondi, IE računi i C lab.

Rasprava u jednoj Facebook grupi koja okuplja računovođe potvrdila je kako su neki korisnici imali probleme s navedenim servisom, a mnogi se pitaju što sad slijedi s obzirom da neki od njih imaju i sklopljene višegodišnje ugovore. No, nisu svi kritični - dobar dio korisnika tvrdi kako svi računi koje su slali prolaze, i naslućuju kako je do problema došlo u komunikaciji s korisnicima kojima je FINA informacijski posrednik, što baca potpuno drugačije svjetlo na slučaj.