Od kraja 2024. godine sve tvrtke morat će slati fiskalizirane e-Račune!

Od kraja 2024. godine sve tvrtke morat će slati fiskalizirane e-Račune!

Porezna uprava najavila je danas Fiskalizaciju 2.0 - svoj projekt čiji je cilj uvođenje obvezne razmjene fiskaliziranih e-Računa između poduzetnika.

Trenutni oblik fiskalizacije koji je u Hrvatsku uveden 2013. godine propisuje da tvrtke i obrti koji uplate primaju samo virmanskim putem ne moraju imati fiskalizirane račune, dok su e-računi obvezni samo prema javnim tvrtkama i tijelima.

Novi projekt bi uključivao i uspostavu sustava za fiskaliziranje bezgotovinskih računa te novi izvještajni sustav integriran u poslovanje poreznih obveznika, a financirao bi se iz bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

U provedbu projekta Porezna uprava uključila je u rad radnih skupina predstavnike poslovne i stručne javnosti kako bi se zajedničkim djelovanjem proučile najbolje prakse te pronašla najbolja rješenja novoga izvještajnog sustava. U sklopu projekta u razdoblju od 18. siječnja 2023. do 17. veljače 2023. godine, Porezna provodi i anketu čiji će rezultati utjecati na smjer razvoja ovog projekta. Pitanja su vezana uz sadašnje korištenje eRačuna i poslovne procese u kojima su implementirani, kao i o očekivanjima od korištenja eRačuna. Anketa se provodi unutar sustava ePorezne i na njeno rješavanje je potrebno do pet minuta.

Kroz provedbu projekta tražit će se rješenja koja će osigurati koristi za sve porezne obveznike i uključena javno pravna tijela, kao što su smanjenje broja obrazaca, stvaranje preduvjeta za pred ispunjenost podataka kojim će se poreznim obveznicima omogućiti provjera točnosti ispunjavanja poreznih obveza, doprinos zaštiti okoliša upotrebom eRačuna u cijelom poslovnom procesu sve do digitalne umjesto „papirnate“ arhive računa, mogućnost praćenja i povezivanja računa i prevencija poreznih prijevara vezanih uz povrat PDV-a, potpora u procjeni i praćenju makroekonomskih pokazatelja koji će omogućiti bolje donošenje i praćenje ostvarenja javnih politika i besplatna aplikacija za razmjenu eRačuna za male poduzetnike.

Iz Porezne ističu kako uvođenje e-Računa smanjuje administrativno opterećenje poreznih obveznika uz smanjene troškove dostave dodatnih podataka, a ujedno se omogućava poreznim tijelima zadovoljavajuća razina potrebnih podataka.

UPDATE 02.02.2023. Na upit rep.hr-a o tome je li točno da će sve tvrtke u B2B slučajevima biti obvezne slati e-Račune, iz Porezne su odgovorili: Projekt Fiskalizacija 2.0 je u početnoj fazi razvoja. Zasad se intenzivno razmatraju prakse drugih država članica, a točan datum primjene obveze fiskalizacije i slanja eRačuna u Republici Hrvatskoj utvrdit će se smjernicama sukladno europskom zakonodavstvu i daljnjim analizama u kasnijim fazama projekta. Obvezu izdavanja eRačuna najavljuje Prijedlog Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu pravila o PDV-u za digitalno doba.