Omega software dobila certifikat koji olakšava poslovanje s državnim tijelima

Projekt Uvođenja sustava upravljanja informacijskom sigurnosti u tvrtku Omega software koji je trajao devet mjeseci, uspješno je završen certifikacijskim auditom prema ISO 27001 međunarodnom standardu. 

Time se tvrtka pridružila društvu rijetkih koji u Hrvatskoj imaju spomenuti certifikat.

Usklađenje sa zahtjevima ove norme tražilo je rad na unaprjeđenju cijelog sustava za upravljanje sigurnošću informacija. Korištenjem kontrola i pristupom, koji je prihvaćen u najvećim i najuspješnijim poslovnim sustavima, tvrtka osigurava zaštitu svojih informacija i informacija svojih klijenata od primjerice gubitka povjerljivih informacija, neovlaštenog pristupa IT mreži organizacije, virusnih napada na IT sustav, zlonamjernih upada u informacijske sustave, curenja povjerljivih informacija i sl. Posebno valja naglasiti da je uspostava informacijske sigurnosti zakonski zahtjev u svim tijelima državne uprave te da je Omega software uvođenjem i certifikacijom potvrdila da u potpunosti zadovoljava kriterije koje moraju imati pravne osobe koje rade s tijelima državne uprave i imaju pristup njihovim podacima.

„Imali smo izrazito složen proces uvođenja sustava koji je pokrio sve ključne poslovne procese tvrtke: projektiranje, izgradnja i integracija složenih informacijskih sustava; uvođenje aplikativnih i programskih rješenja, informatičko savjetovanje, podrška, pomoć i održavanje informacijskih sustava. Certifikacija je potvrdila da je  informacijska sigurnost provedena na najkvalitetniji način čime smo osigurali svojim poslovnim partnerima postupanje s njihovim podacima na maksimalno siguran način potvrđen najboljim međunarodnim praksama iz područja upravljanja informacijskom sigurnosti.“, izjavila je Gabrijela Varga, voditeljica informacijske sigurnosti u Omegi software.

Kao partner u postupku implementacije sustava,  bila je izabrana konzultantska tvrtka Trilix d.o.o. iz Zagreba koja pruža usluge savjetovanja u upravljanju organizacijom i rizicima te u usklađivanju poslovnih procesa s propisima u domeni informacijskih tehnologija.

Certifikacijski audit je napravio gospodin Dejan Grahovac iz certifikacijske kuće Bureau Veritas Croatia d.o.o.

„Timski rad, kompetentnost, posvećenost informacijskoj sigurnosti i izniman trud uložen u ovaj projekt rezultirao je uspješnim uspostavljanjem sustava upravljanja informacijskom sigurnošću. U svakom sustavu informacijske sigurnosti djelotvornost primijenjenih mjera najviše ovisi o ljudima i njihovom prihvaćanju važnosti informacijske sigurnosti u svakodnevnim aktivnostima koje obavljaju. U ovome dijelu Omega software zaista ima sve što je potrebno jer ljudi koji su sudjelovali u izgradnji ovoga sustava, kao i svi zaposlenici tvrtke koji sustav primjenjuju,  zaslužuju pohvalu kao najjača karika ove implementacije. “, komentirao je Dejan Grahovac.