Osniva se Nacionalno vijeće za digitalnu transformaciju, u njemu i CISEx i CroAI

Osniva se Nacionalno vijeće za digitalnu transformaciju, u njemu i CISEx i CroAI

Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju na dnevnom je redu današnje sjednice Vlade.

Ono se osniva u svrhu praćenja provedbe smjernica digitalne transformacije Republike Hrvatske sukladno Strategiji digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine kao strateško upravljačko tijelo.

U vijeću i članovi CISEx-a i CroAI-ja

Ono će se sastojati od 41 člana - cjelokupne Vlade, državnog tajnika središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, predstojnika Ureda premijera i ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava, ravnatelja Soe, ravnatelja CARNET-a, predsjednika Uprave APIS IT-a, glavnog direktora AKD-a, predsjednika Uprave Fine, predsjednika Uprave Odašiljača i veza, predsjednika Vijeća HAKOM-a, dva predstavnika HUP-ove ICT udruge, dva predstavnika Udruženja za IT pri HGK, dva predstavnika CISEx-a, predstavnika HOK-a, predstavnika CroAI-ja, predstavnika udruge gradova, predstavnika Hrvatske zajednice županija, predstavnika Hrvatske zajednice općina, i pet predstavnika, odnosno po jedan iz Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu i iz Sveučilišta Sjever.

Što sve radi Viječe?

Vijeće će se sastajati najmanje jednom u tri mjeseca, a bavit će se provođenjem strateških ciljeva Strategija digitalna Hrvatska za razdoblje do 2032. godine, predlaganjem mjera i aktivnosti za postizanje ciljeva digitalne transformacije, praćenjem učinka provedbe digitalne transformacije na sveukupni razvoj društva, praćenjem mjera i aktivnosti digitalnih politika na razini EU i trećih država, davanjem preporuka za usklađenje digitalnih politika i resornih prioriteta iz područja digitalizacije, poticati međuresornu suradnju i suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi mjera i aktivnosti, poticati stručna istraživanja u području digitalne transformacije, davati preporuke zakonskih rješenja za provedbu digitalne transformacije i baviti se ostalim zadaćama koje se odnose na unaprjeđenje digitalne transformacije.

Posebne zadaće koje se odnose na državnu informacijsku infrastrukturu su davanje preporuka za određivanje kriterija za pohranu podataka u podatkovne centre, davanje suglasnosti za Godišnji plan rada, razvoja i integracije dijeljenih usluga, te prihvaća cjenik usluga i Katalog usluga Centra dijeljenih usluga, odobravanje tehničkih standarda i načina povezivanja na komponente središnjeg sustava interoperabilnosti i davanje mišljenja za odobravanje projekata državne informacijske infrastrukture.

Odlukom o osnivanju Vijeća prestaju s radom Vijeće za državnu informacijsku infrastrukturu i Nacionalno vijeće za digitalnu ekonomiju. (Fotografija na vrhu članka je ilustracija.)