Ponovno raspisan natječaj za nadogradnju viznog sustava, vrijednost 7,54 milijuna

Ponovno raspisan natječaj za nadogradnju viznog sustava, vrijednost 7,54 milijuna

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova raspisalo je natječaj za prilagodbu i nadogradnju Hrvatskog viznog informacijskog sustava procijenjene vrijednosti 7,54 milijuna kuna plus PDV.

Navedeni natječaj već je bio objavljen početkom godine, no tada se na njega javio samo S&T Hrvatska čija je ponuda ocijenjena kao nepravilna jer nije bila sukladna dokumentaciji o nabavi. Procijenjena vrijednost tada je iznosila 5,52 milijuna kuna plus PDV, a S&T-jeva ponuda 6,48 milijuna kuna plus PDV.

Predmet natječaja je aplikativnoo rješenje, odnosno IT sustav koji služi za zaprimanje, obradu i evidentiranje zahtjeva za vize u hrvatskim diplomatskim misijama i konzularnim uredima u svijetu.

Osnovna namjena sustava je informatizacija konzularnog poslovnog procesa koji se odnosi na izdavanje viza RH državljanima trećih zemalja. Financijska sredstva odobrena ovim projektnim prijedlogom bit će utrošena za izgradnju nove inačice nacionalnog viznog sustava te prilagodbu novom službenom ICD dokumentu.

Nova inačica nacionalnog viznog sustava biti će tehnološki, funkcionalno i procesno usklađena sa postojećim produkcijskim nacionalnim HVIS-om što uključuje tehničku i procesnu prilagodbu nove inačice HVIS preporukama Zajedničke vizne politike, a također, cilj projekta je i osigurati nesmetani rad, preventivno i korektivno održavanje HVIS-a te podršku korisnicima u vremenskom razdoblju od tri godine što uključuje i sve buduće prilagodbe ICD dokumentima koji će izlaziti tijekom održavanja kao i promjene u EU i nacionalnoj zakonskoj legislativi i sve ostale tehničko - tehnološke promjene.

U tehnološkom i procesnom smislu, predmetni IT sustav biti će prilagođen aktualnim suvremenim tehnološkim standardima, zakonskoj legislativi te ostalim standardima postavljenim od strane nadležne agencije EU (euLISA-e) što se primarno odnosi na ispunjenje svih zadanih tehnološko funkcionalnih kriterija za spajanje na CVIS, a istovremeno uključujući aktualne funkcionalnosti, kako trenutno produkcijskog nacionalnog HVIS-a tako i EUHVIS-a.

Od hardverske opreme nabavlja se sustav za upravljanje i optimizaciju isporuke aplikacija (sustav za raspodjelu mrežnog opterećenja). Nabavljenom hardverskom opremom tj. „Load balancerima (HW LB)“, dva za primarnu i dva za sekundarnu lokaciju, osigurati će se kvalitetno upravljanje i hardversko
okruženje (okolina) što će osigurati visoku dostupnost i kontinuiranu raspoloživost HVIS sustava. Pored navedenih „Load balancera“, nabavlja se i poslužiteljska oprema te Microsoft licence za baze podataka, kao i za poslužitelje. Također je potrebno i osigurati licence za testiranje aplikativnog
rješenja (ovisno o potrebi).