Vlada RH osigurala 4,5 milijuna kuna za bolju umreženost zdravstvenih institucija

Vlada RH osigurala 4,5 milijuna kuna za bolju umreženost zdravstvenih institucija

Vlada RH ovlastila je na današnjoj sjednici CARNet da Ministarstvu zdravlja odnosno javnim ustanovama iz njegove nadležnosti pruži pomoć vezanu uz razvoj, izgradnju i održavanje infrastrukture, te mrežnih servisa informacijskog sustava.

Ustanove na koje se ovo primarno odnosi su Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za telemedicinu, a sve se radi sa svrhom daljnjeg razvoja i primjene internetskih tehnologija radi efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima Republike Hrvatske.

CARNet kao ustanova čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko–komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem
pružit će potrebnu pomoć Ministarstvu zdravlja i javnim ustanovama s obzirom na strategijsku važnost zdravstvenog informacijskog sustava, te neadekvatnog stanja sustava računalno–komunikacijske mreže zdravstvenog sustava - navodi se u odluci Vlade.
.
Pružanje pomoći iz detaljnije će se utvrditi pisanim putem u obliku sporazuma, a financijska sredstva za realizaciju poslova iz ove Odluke osigurana su u iznosu od 4,5 milijuna kuna Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu na Razdjelu 096 Ministarstvo zdravlja u 2013. godini i u iznosu od 500.000 kuna u projekcijama za 2014. i 2015. godinu.